foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1830
26638
167010
449285
596667
15869130
Your IP: 18.207.240.35
2020-01-18 01:36

สถานะการเยี่ยมชม

มี 116 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

IMG 8479 resize


สัมมนาเกี่ยวกับงานพระคัมภีร์และการประกาศข่าวดีใหม่

หัวข้อ การข้ามเขตแดนเพื่อให้งานพระคัมภีร์ได้รับการฟื้นฟู

สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย – หน่วยงานการประกาศพระวรสาร (Federation of Asian Bishops’Conferences – Office of Evangelization; FABC-OE)  ได้จัด สัมมนาเกี่ยวกับงานพระคัมภีร์และการประกาศข่าวดีใหม่ หัวข้อ การข้ามเขตแดนเพื่อให้งานพระคัมภีร์ได้รับการฟื้นฟู (Seminar on Biblical Apostolate & New Evangelization หัวข้อ “Crossing the Borders: Renewed Biblical Apostolate” เป็นครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2014 ณ ศูนย์พระมหาไถ่ พัทยา ชลบุรี โดยมีพระอัครสังฆราช (กิตติคุณ) โทมัส เมนัมปารัมปิล (Thomas Menamparampil) ชาวอินเดีย เป็นประธาน และ คุณพ่อ ยากอบ เทคานัท (Jacob Theckanath) เป็นเลขาธิการ ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้

* (คณะกรรมการบริหารของ FABC-OE เป็นหน่วยงานหนึ่งในสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย ประกอบด้วย  พระอัครสังฆราช (กิตติคุณ) Thomas Menamparampil ,India เป็นประธาน คุณพ่อ Jacob Theckanath, India  เป็นเลขาธิการ ฯ พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย   พระสังฆราช Brode rick pabillo ,Manila, Philippines  รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์  พระสังฆราช Vincent Ri Pyun-ho, Jeonjn, korea รับผิดชอบแผนกพิธีกรรม*) 
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 115 ท่าน และมีหัวข้อในการสัมมนาฯ ดังนี้


IMG 7987 resize
1.    Welcome and Introduction “I have an obligation to All Peoples” (โรม 1:14) 
        โดยพระอัครสังฆราช (กิตติคุณ) Thomas Menamparampil ,India ประธาน FABC-OE


IMG 7988 resize

2.     FABC and the mission of the Church
โดยคุณพ่อ Raymond o’Toole.sfm. เลขาธิการใหญ่ - สหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชีย


 IMG 7994 resize

3.    Biblical Formation of Laity for New Evangelization 
โดยอัครสังฆราช John Ha ประเทศมาเลเซีย


IMG 7999 resize
4.    Spreading the Gospel of Christ Through the “little Rock Scripture Study” Program in Mainland China โดยคุณพ่อ John Mishen ประเทศจีน


IMG 8002 resize
5.    St.Pual New Evangelization And Biblical Pastoral ministry
โดยคุณพ่อ Thomas Manjaly


IMG 8026 resize
6.    Bibliodrama for Biblical Pastoral Ministry
โดยคุณพ่อ Doms and Mary Almonte และคณะ


IMG 8052 resize
7.    Biblical and Cultures: Challenges for Biblical Apostolate
โดย ศจ.กีรติ บุญเจือ  ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง


IMG 8057 resize
8.    Evangelii Gaudium of Pope Francis: Orientations for Biblical Apostolate
โดย พระสังฆราช David Pablo Virgillio, Philippines


IMG 8079 resize
9.    Biblical Apostolate and New Evangelization 50 years after Vatican II – insights on Roads of the Word
โดยคุณพ่อ Ludger Feldkaemper,SVD


IMG 8087 resize
10.    Greening the Church: Biblical Eco-spirituality in the era of New Evangelization    โดย Professor Lysander Rivera


IMG 8100 resize
11.    Using New Media in Presenting the Scripture : Challenges and Possibilities
โดย Mr.Manoj Sunny ,India


IMG 8115 resize
12.    Lesson from Blessed Gabriel for Biblical Apostolate Today.
โดย Ms. Cecilia Chui, the secretary of UCCBA 13.    Presentation of the Statement
      โดย คุณพ่อ Jacob Theckanath, India  เป็นเลขาธิการ ฯ     การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีคนไทยเข้าร่วม10 ท่าน
•      สังฆมณฑลจันทบุรี 2 ท่าน คือ คุณพ่อเอนก นามวงศ์ เข้าประชุมในนามตัวแทนของคณะกรรมการฯ  แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราช และศูนย์คริสตศาสนธรรม และหน่วยงานพระคัมภีร์ คือ ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา สังฆมณฑลจันทบุรี
•       ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุเทพ  3 ท่าน คือ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ  คุณสมบัติ งามวงค์  และคุณจำรัส พงษ์พานิชนุกูล
•        พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 2 ท่าน คือ คุณแม่ เชลียง เวชยันต์ และซิสเตอร์ศิริรัตน์ เหล่าวัฒนพงศ์
•       ภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร 2 ท่าน มาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม  และเซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง
•        ศจ.กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิตสาขาปรัชญาและศาสนา ฯลฯ เป็นวิทยากรแบ่งปันและอยู่ร่วมสัมมนาฯ

     ในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีการภาวนาร่วมกันด้วยการภาวนากับพระคัมภีร์ Lectio Divina และบูชาขอบพระคุณในทุกวันของการสัมมนาฯ  และทำให้ตระหนักถึงหน้าที่ของคริสตชนและ ทุกหน่วยงานในการทำงานประกาศพระวรสารด้วยวิธีใหม่ๆ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายเราในโลกปัจจุบัน ซึ่งในโอกาสการสัมมนาฯ พระสังฆราช David Pablo Virgillio, Philippines ก็ได้นำเสนอพระสมณสาส์น Evangelii Gaudium of Pope Francis: Orientations for Biblical Apostolate ด้วย ดังนั้นจึงขอนำบางส่วนของ สมณสาส์น ฉบับที่ 2 ชื่อ ความชื่นชมแห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เกี่ยวกับการประกาศพระวรสารในโลกสมัยนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 โอกาสสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล และปิดปีแห่ง       ความเชื่อ     
           * สมเด็จพระสันตะปาปาเสนอแนวทางแก่เราในการประกาศพระวรสารก้าวใหม่ ด้วยความกระตือรือร้นและมีชีวิตชีวา โดยมีหลักคำสอนจากสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 พระธรรมนูญ เรื่อง พระศาสนจักร (Lumen Gentium)   มีหัวข้อดังต่อไปนี้
    1.การฟื้นฟูพระศาสนจักรให้ออกไปทำงานธรรมทูต
    2.การผจญที่ผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานเผชิญปัญหา
    3.พระศาสนจักรในฐานะประชากรของพระเจ้าซึ่งประกาศข่าวดี
    4.การเทศน์และการเตรียมเทศน์
    5.สนใจคนยากไร้ในสังคม
    6.สันติภาพและการเสวนาภายในสังคม
    7.แรงจูงใจด้านชีวิตจิตสำหรับพันธกิจ
สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าทรงต้องการเสนอการประยุกต์ปฏิบัติที่สำคัญๆ สำหรับพันธกิจของพระศาสนจักรปัจจุบัน ช่วยเราให้ร่วมงานประกาศข่าวดีได้ในทุกกิจการ ดังพระวาจาที่ว่า “จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด ข้าพเจ้าขอย้ำอีกว่า จงชื่นชมเถิด” (ฟป 4: 4)   
(* แปล โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ในคอลัมน์คำสอน 5 นาที หนังสือพิมพ์อุดมสารรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1-2 วันที่ 1-11 มกราคม 2014)

หลังจากฟังการแบ่งปันในหัวข้อต่างๆ แล้ว ทางคณะกรรมการจัดสัมมนาฯ ได้ให้หัวข้อในการไตร่ตรอง 2 หัวข้อ คือ
1. จากประสบการณ์ร่วมประชุมครั้งนี้  ท่านมีข้อคิด แรงบันดาลใจ หรือการเชื้อเชิญของพระจิตเจ้า อะไรบ้าง
กลุ่มคนไทยแบ่งปันดังนี้
•    การประชุมในครั้งนี้ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำให้งานพระคัมภีร์เป็นงานที่      โดดเด่นในการประกาศข่าวดีใหม่
•    พระคัมภีร์เป็นศูนย์กลางและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของการประกาศข่าวดีใหม่
•    ผู้ทำหน้าที่ในการประกาศข่าวดี ต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยอาศัยพระคัมภีร์
•     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ เช่น website, facebook,  line, e-mail, youtube ฯลฯ  ในการประกาศข่าวดีใหม่
•     มีกลุ่มแบ่งปันพระวาจา เช่น วิถีชุมชนวัด (BEC) และควรมีผู้อภิบาล คือ พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน ผู้นำคริสตชน ฯลฯ เป็นผู้ให้การอบรม และอธิบายพระคัมภีร์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านพระคัมภีร์กับกลุ่ม
•    ใช้รูปแบบ Lectio Divina ในการศึกษาและแบ่งปันพระวาจาในโอกาสต่างๆ เช่น วิถีชุมชนวัด ภาวนาเช้าก่อนการประชุม ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฯลฯ
•    รักพระคัมภีร์มากขึ้น อ่านพระคัมภีร์และแบ่งปันกับผู้อื่น
•    ใช้พระคัมภีร์ในการสอนคำสอนมากขึ้น
 2.เราควรทำอะไร - เพื่อแผนกิจกรรม เพื่องานพระคัมภีร์จะได้รับการฟื้นฟู ในศาสนบริการในสังฆมณทล ในประเทศ ในเอเชีย -โอเชียเนีย ของเรา
    กลุ่มคนไทยแบ่งปันดังนี้
•    จัดให้มีโครงการพระคัมภีร์เป็นงานที่โดดเด่นในสังฆมณฑล เช่น จัดคอร์สอบรมพระคัมภีร์สำหรับคริสตชนทุกระดับ ครูคำสอน ผู้นำคริสตชน ผู้ใหญ่ เยาวชน และเด็ก   จัดคอร์สฟื้นฟูจิตใจโดยใช้พระคัมภีร์ เช่น โครงการมารานาธา   
•    จัดให้มีกลุ่มแบ่งปันพระวาจา Lectio Divina  วิถีชุมชนวัด
•    จัดตั้งอาสาสมัคร Mobile Team เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าสู่เด็กนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล เป็นการประกาศข่าวดีใหม่
•    สร้างเครือข่ายเวปไซต์คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ (ที่มีอยู่แล้ว)  รวมเวปไซต์ของทุกสังฆมณฑลเกี่ยวกับงานพระคัมภีร์
•    จัดประกาศข่าวดีใหม่ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น website, facebook,  line, e-mail, youtube, วิทยุชมชน การติดป้ายพระวาจาในสถานที่ต่างๆ ในสินค้า  ฯลฯ 
ปิดการสัมมนาโดยการมอบเครื่องหมายกางเขนและจุดเทียนเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างในการประกาศพระวรสารให้โชติช่วงต่อไป