26-7-55 11

เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมร่วมสวดศพให้กับดอมินิก ประทักษ์ เจริญฉันทวิทย์ น้องชายของคุณครูพรศิริ  เจริญฉันทวิทย์ เจ้าหน้าที่ของศูนย์คริสตศาสนธรรม

ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ในวัยเพียง 54 ปีที่ศาลาสวดศพ วัดเซนต์หลุยส์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.45-14.30 น.


26-7-55_01.JPG 26-7-55_02.JPG 26-7-55_03.JPG

26-7-55_04.JPG 26-7-55_05.JPG 26-7-55_06.JPG

26-7-55_07.JPG 26-7-55_08.JPG 26-7-55_09.JPG

26-7-55_10.JPG 26-7-55_11.JPG 26-7-55_12.JPG

26-7-55_13.JPG 26-7-55_14.JPG 26-7-55_15.JPG

26-7-55_16.JPG