25

คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ผู้อำนวยการคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชและผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรมฯ และคุณครูบัวไข วีระโห ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมสัมมนาครูคำสอนสังฆมณฑลนครราชสีมา หัวข้อ หลักสูตรคำสอนชุดชีวิตคริสตัง โดยมีคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แผนกพระคัมภีร์กรุงเทพฯ และคุณสมบัติ งามวงศ์ แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ และคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราช เป็นผู้แบ่งปัน ร่วมกัน ณ  เรน่าวิลล่ารีสอร์ท ปากช่อง นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2018 ครูคำสอนจำนวน 36 ท่าน ทีมงาน 4 ท่าน

 

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg