DSC 0059 resize

แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำหรับนักบวช คริสตชน ครูคำสอน ครูคาทอลิก และทุกท่านที่สนใจ ปีที่ 29 หัวข้อ “หนังสือโยบและปัญญาจารย์” โดย คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างและหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยพระวาจา... และมีชีวิตสนิทสัมพันธ์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนคริสตชน (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015 ข้อ 12) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก และวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เริ่มเปิดคอร์สการอบรม ซึ่งจะมีอีก 9 ครั้ง ตามตารางการอบรม

DSC_0001_resize.JPG DSC_0004_resize.JPG DSC_0005_resize.JPG

DSC_0006_resize.JPG DSC_0009_resize.JPG DSC_0010_resize.JPG

DSC_0011_resize.JPG DSC_0013_resize.JPG DSC_0014_resize.JPG

DSC_0015_resize.JPG DSC_0016_resize.JPG DSC_0018_resize.JPG

DSC_0019_resize.JPG DSC_0020_resize.JPG DSC_0023_resize.JPG

DSC_0024_resize.JPG DSC_0025_resize.JPG DSC_0027_resize.JPG

DSC_0029_resize.JPG DSC_0030_resize.JPG DSC_0031_resize.JPG

DSC_0032_resize.JPG DSC_0033_resize.JPG DSC_0034_resize.JPG

DSC_0035_resize.JPG DSC_0038_resize.JPG DSC_0039_resize.JPG

DSC_0042_resize.JPG DSC_0044_resize.JPG DSC_0045_resize.JPG

DSC_0046_resize.JPG DSC_0052_resize.JPG DSC_0054_resize.JPG

DSC_0055_resize.JPG DSC_0056_resize.JPG DSC_0057_resize.JPG

DSC_0058_resize.JPG DSC_0059_resize.JPG DSC_0060_resize.JPG

DSC_0062_resize.JPG DSC_0063_resize.JPG DSC_0064_resize.JPG

DSC_0065_resize.JPG DSC_0066_resize.JPG DSC_0067_resize.JPG

DSC_0068_resize.JPG DSC_0069_resize.JPG DSC_0070_resize.JPG

DSC_0071_resize.JPG DSC_0072_resize.JPG DSC_0073_resize.JPG

DSC_0074_resize.JPG DSC_0075_resize.JPG DSC_0078_resize.JPG

DSC_0079_resize.JPG DSC_0081_resize.JPG DSC_0082_resize.JPG

DSC_0083_resize.JPG DSC_0084_resize.JPG DSC_0085_resize.JPG

DSC_0086_resize.JPG DSC_0087_resize.JPG