082
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2017 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ ได้ปิดการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 28  ซึ่งจัดอบรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน - 16 กันยายน 2017 เป็นต้นมา จำนวน 10 ครั้ง ในหัวข้อ “หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ฉบับที่ 1-2” โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยากร หลังจากเรียนจบคอร์สแล้ว มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม และรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน มีผู้ลงทะเบียนเรียนในปีนี้จำนวน 80 คน พบกันใหม่ในปีหน้าครับ

 

001.JPG 002.JPG 003.JPG

004.JPG 005.JPG 006.JPG

007.JPG 008.JPG 009.JPG

010.JPG 011.JPG 012.JPG

013.JPG 014.JPG 015.JPG

016.JPG 017.JPG 018.JPG

019.JPG 020.JPG 021.JPG

022.JPG 023.JPG 024.JPG

025.JPG 026.JPG 027.JPG

028.JPG 029.JPG 030.JPG

031.JPG 032.JPG 033.JPG

034.JPG 035.JPG 036.JPG

037.JPG 038.JPG 039.JPG

040.JPG 041.JPG 042.JPG

043.JPG 044.JPG 045.JPG

046.JPG 047.JPG 048.JPG

049.JPG 050.JPG 051.JPG

052.JPG 053.JPG 054.JPG

055.JPG 056.JPG 057.JPG

058.JPG 059.JPG 060.JPG

061.JPG 062.JPG 063.JPG

064.JPG 065.JPG 066.JPG

067.JPG 068.JPG 069.JPG

070.JPG 071.JPG 072.JPG

073.JPG 074.JPG 075.JPG

076.JPG 077.JPG 078.JPG

079.JPG 080.JPG 081.JPG

082.JPG

ประเมินผล

อบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ หัวข้อ “หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ฉบับที่ 1-2” ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 16 กันยายน 2017
ความรู้ที่ท่านได้รับ และข้อความในพระคัมภีร์ตอนใดที่ท่านประทับใจ
•    ชอบทุกตอนเลยค่ะ เพราะแต่ละบทล้วนมีข้อคิดแฝงอยู่ที่แตกต่างกัน แต่หนังสือที่ชอบมากที่สุดคือ หนังสือโทบิต เพราะแสดงออกถึงความสุภาพถ่อมตนในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และไม่ยอมละทิ้งความเชื่อ ไม่ว่าต้องเจออุปสรรคมากมายในชีวิต
•    ชอบบทของโทบิต คุณพ่ออธิบายได้ชัดเจนและหนูสามารถเข้าถึงเนื้อหาและใจความสำคัญของเรื่อง
•    ได้รับความรู้เกี่ยวกับหนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ และมัคคาบี เพิ่มมากขึ้น จากที่ไม่เคยได้เรียนมาก่อน และข้อความในพระคัมภีร์ที่ประทับใจคือ แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของผู้ต่ำต้อย ทรงช่วยเหลือผู้ถูกกดขี่ ทรงค้ำจุนผู้อ่อนแอ ทรงคุ้มครองผู้ถูกทอดทิ้ง ทรงกอบกู้ผู้สิ้นหวัง
•    ได้รับความรู้เกี่ยวกับเมืองต่างๆในพระคัมภีร์ และบุคคลต่างๆ เช่น ยูดาสมัคคาบีรบกับอันทิโอคัสที่ 4 หรือเอฟิฟาเนส จุดประสงค์ในการแต่งหนังสือต่างๆ และทำให้ตัวข้าพเจ้าเองอ่านพระคัมภีร์และลำดับเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น ตอนที่ประทับใจคือ ตอนที่นางยูดิธตะโกนบอกทหารยามที่เฝ้าประตูเมืองว่า “เปิดประตู เปิดประตู พระเจ้าของเราทรงอยู่กับเรา” มันแสดงถึงความกล้าหาญและความเชื่อในพระเป็นเจ้าของนางยูดิธ
•    เป็นพระคัมภีร์ที่ยังไม่เคยอ่านเลย การมาเรียนทำให้ได้อ่านพระคัมภีร์และได้ทราบข้อมูลรายรอบต่างๆ ที่ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
•    ประทับใจที่คุณพ่อช่วยอธิบายพระคัมภีร์ประจำวันอาทิตย์
•    เข้าใจในที่ตั้งของเมืองต่างๆ ในพระคัมภีร์มากขึ้น
•    อ่านเองแล้วไม่เข้าใจ คุณพ่อได้อธิบายคำศัพท์ต่าง การเชื่อมโยงของบุคคล
•    ได้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในพระคัมภีร์เล่มที่เรียน เกร็ดความรู้ ประทับใจที่พระเจ้าส่งเทวดาราฟาแอลช่วยเหลือโทบิยา
•    ชอบตอนโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์
•    ชอบตอนโทบิต เพราะมีคำพูดสอนใจมากมาย ที่นำไปปฏิบัติได้
•    ประทับใจทุกสัปดาห์ที่มาอบรม เพราะนอกจากจะเข้าใจในข้อความพระคัมภีร์มากขึ้น ยังเข้าใจประวัติศาสตร์ด้วย
•    ชอบโทบิต ยูดิธ มัคคาบี 1 เกี่ยวกับการรบแต่ละครั้งที่พระเจ้าได้ช่วยให้คนของพระองค์ และได้รู้ถึงคนที่ไม่จริงใจ มีจิตใจที่ชั่วแต่พดูดจา....
•    มีความประทับใจมาก เมื่อเรียนแล้วมีความสุข
•    ทำให้เข้าใจพระคัมภีร์บทที่ยากๆ ได้ดีขึ้น ประทับใจที่คุณพ่ออธิบายได้อย่างง่ายๆ เข้าใจโดยที่เราไม่รู้จักโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ทำให้เราสามารถเรียนรู้เวลาเราอ่านในพระคัมภีร์ เมื่อก่อนไม่รู้จักเลย
•    มีความเชื่อมากขึ้น โดยดูจากยูดิธ เอสเธอร์ และตระกูลมัคคาบี
•    พระเจ้าเอื้ออาทรต่อเรา ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา
•    ได้รับทราบเรื่องราวของคนของพระเจ้าว่าเขาลำบาก ถูกประจญ แต่ด้วยความรักของพระเจ้า การเชื่อและวางใจในพระองค์ พระองค์ไม่ทอดทิ้ง
•    ชอบโทบิต บทที่ 4 ยูดิธ ชอบที่ท่านยำเกรงพระเจ้า ถือศีลอดอาหาร สรรเสริญพระเจ้า
•    ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นต้นทางของพระเยซูเจ้า เข้าใจในวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชาวยิว รวมถึงความรู้ทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้น (โดยการศึกษาเพิ่มเติม)
•    ความเชื่อมั่นคงของโทบิตต่อพระเจ้า แม้จะได้รับความทุกข์ยากกลายเป็นคนตาบอด
•    มีความเข้าใจในบริบทของผู้คนในยุคก่อนพันธสัญญาใหม่ ความเชื่อมโยงในบทเทศน์ต่างๆ ของพระเยซูที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้คนในยุคนั้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับปัจจุบัน
•    คุณพ่อบรรยายพระคัมภีร์ได้ละเอียด แม่นยำ และชัดเจน โดยการบรรยาย คุณพ่อยินดีตอบคำถามโดยไม่รีรอ
•    ชอบบทภาวนาของโทบิต ยูดิธ
•    ชาวยิวที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้า พวกเขาจะไม่ยอมกราบไหว้พระอื่นใด และเวลาคุณพ่ออธิบาย ทำให้เข้าใจในฟุตโน๊ตยิ่งทำให้เข้าใจมากขึ้น และบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นนั้นเพื่อนำประชากรของพระองค์ หากผู้ใดอยากทำหน้าที่ผู้นำ แต่พระเจ้าไม่ได้เลือกก็มักจะไม่ได้รับการอวยพร และความช่วยเหลือต่างๆมาจากพระเจ้า
•    อ่านพระคัมภีร์ได้ถูกต้องมากขึ้น ความรักไม่ทำลายใคร
•    ทำให้มองเห็นโลกของพระคัมภีร์ดีขึ้น ขณะนี้จะทำอย่างไรที่เป็นเมล็ดพันธุ์ตกลงสู่พื้นดินแล้วเจริญงอกงามได้อย่างสมบูรณ์ จงมีความรักและให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์ทุกคน จงรับฟังอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน
•    พึ่งเคยมาเข้าอบรม อาจจะจำเรื่องราวไม่ได้ แต่ใช้วิธีจับใจความในแต่ละครั้งที่เข้าอบรม (ถ้าทุกยุคทุกสมัยมีความเชื่อ และศรัทธาในพระเจ้า สงครามก็จะไม่เกิดขึ้น สังคมก็จะสงบสุข)
•    ประทับใจตอนที่โทบิตสรรเสริญพระเจ้า และโทบียาดูแลแม่
•    ประทับใจตั้งแต่การสอนครั้งแรกที่คุณพ่อสอนได้ดีมาก สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์โลก พระคัมภีร์ ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ชอบข้อความในโทบิต ให้แง่คิด กำลังใจแก่คนทำดี ส่วนตอนอื่นๆ ก็ชอบ ที่คุณพ่อสามารถเล่าโดยสอดแทรกประวัติศาสตร์และความรู้ต่างๆ จากชีวิตจริง ทำให้เห็นภาพและเข้าใจได้ลึกซึ้ง
•    ชอบเรื่องโทบิต ตอนที่โทบิตสั่งสอนลูกชายของเขา
•    ทำให้รู้จักโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ยิ่งขึ้น รู้จักประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอล รู้จักแผนที่ในประวัติศาสตร์ ทำให้ทราบความหมายและเนื้อหาในพระคัมภีร์ ทำให้รู้จักบุคคลและสถานที่ต่างๆ ในพระคัมภีร์ และทำให้เห็นความช่วยเหลือของพระเป็นเจ้าในพระคัมภีร์และในชีวิต “ความช่วยเหลือของพวกเรามาจากสวรรค์”
•    ได้ฟังเรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ และได้อ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน การได้อ่านร่วมกันเหมือนพระเป็นเจ้าชำระล้างจิตใจให้สะอาด คุ้นชินกับเรื่องราวในพระคัมภีร์มากขึ้น คุ้นชินกับชื่อกษัตริย์ ชื่อเมืองต่างๆ
•    เกร็ดความรู้ในพระคัมภีร์ ได้อ่าน เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เข้ารับอบรม ประทับใจหนังสือเอสเธอร์