082
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2017 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ ได้ปิดการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 28  ซึ่งจัดอบรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน - 16 กันยายน 2017 เป็นต้นมา จำนวน 10 ครั้ง ในหัวข้อ “หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ฉบับที่ 1-2” โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยากร หลังจากเรียนจบคอร์สแล้ว มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม และรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน มีผู้ลงทะเบียนเรียนในปีนี้จำนวน 80 คน พบกันใหม่ในปีหน้าครับ

 

ประเมินผล

อบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ หัวข้อ “หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ฉบับที่ 1-2” ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 16 กันยายน 2017
ความรู้ที่ท่านได้รับ และข้อความในพระคัมภีร์ตอนใดที่ท่านประทับใจ
•    ชอบทุกตอนเลยค่ะ เพราะแต่ละบทล้วนมีข้อคิดแฝงอยู่ที่แตกต่างกัน แต่หนังสือที่ชอบมากที่สุดคือ หนังสือโทบิต เพราะแสดงออกถึงความสุภาพถ่อมตนในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และไม่ยอมละทิ้งความเชื่อ ไม่ว่าต้องเจออุปสรรคมากมายในชีวิต
•    ชอบบทของโทบิต คุณพ่ออธิบายได้ชัดเจนและหนูสามารถเข้าถึงเนื้อหาและใจความสำคัญของเรื่อง
•    ได้รับความรู้เกี่ยวกับหนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ และมัคคาบี เพิ่มมากขึ้น จากที่ไม่เคยได้เรียนมาก่อน และข้อความในพระคัมภีร์ที่ประทับใจคือ แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของผู้ต่ำต้อย ทรงช่วยเหลือผู้ถูกกดขี่ ทรงค้ำจุนผู้อ่อนแอ ทรงคุ้มครองผู้ถูกทอดทิ้ง ทรงกอบกู้ผู้สิ้นหวัง
•    ได้รับความรู้เกี่ยวกับเมืองต่างๆในพระคัมภีร์ และบุคคลต่างๆ เช่น ยูดาสมัคคาบีรบกับอันทิโอคัสที่ 4 หรือเอฟิฟาเนส จุดประสงค์ในการแต่งหนังสือต่างๆ และทำให้ตัวข้าพเจ้าเองอ่านพระคัมภีร์และลำดับเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น ตอนที่ประทับใจคือ ตอนที่นางยูดิธตะโกนบอกทหารยามที่เฝ้าประตูเมืองว่า “เปิดประตู เปิดประตู พระเจ้าของเราทรงอยู่กับเรา” มันแสดงถึงความกล้าหาญและความเชื่อในพระเป็นเจ้าของนางยูดิธ
•    เป็นพระคัมภีร์ที่ยังไม่เคยอ่านเลย การมาเรียนทำให้ได้อ่านพระคัมภีร์และได้ทราบข้อมูลรายรอบต่างๆ ที่ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
•    ประทับใจที่คุณพ่อช่วยอธิบายพระคัมภีร์ประจำวันอาทิตย์
•    เข้าใจในที่ตั้งของเมืองต่างๆ ในพระคัมภีร์มากขึ้น
•    อ่านเองแล้วไม่เข้าใจ คุณพ่อได้อธิบายคำศัพท์ต่าง การเชื่อมโยงของบุคคล
•    ได้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในพระคัมภีร์เล่มที่เรียน เกร็ดความรู้ ประทับใจที่พระเจ้าส่งเทวดาราฟาแอลช่วยเหลือโทบิยา
•    ชอบตอนโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์
•    ชอบตอนโทบิต เพราะมีคำพูดสอนใจมากมาย ที่นำไปปฏิบัติได้
•    ประทับใจทุกสัปดาห์ที่มาอบรม เพราะนอกจากจะเข้าใจในข้อความพระคัมภีร์มากขึ้น ยังเข้าใจประวัติศาสตร์ด้วย
•    ชอบโทบิต ยูดิธ มัคคาบี 1 เกี่ยวกับการรบแต่ละครั้งที่พระเจ้าได้ช่วยให้คนของพระองค์ และได้รู้ถึงคนที่ไม่จริงใจ มีจิตใจที่ชั่วแต่พดูดจา....
•    มีความประทับใจมาก เมื่อเรียนแล้วมีความสุข
•    ทำให้เข้าใจพระคัมภีร์บทที่ยากๆ ได้ดีขึ้น ประทับใจที่คุณพ่ออธิบายได้อย่างง่ายๆ เข้าใจโดยที่เราไม่รู้จักโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ทำให้เราสามารถเรียนรู้เวลาเราอ่านในพระคัมภีร์ เมื่อก่อนไม่รู้จักเลย
•    มีความเชื่อมากขึ้น โดยดูจากยูดิธ เอสเธอร์ และตระกูลมัคคาบี
•    พระเจ้าเอื้ออาทรต่อเรา ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา
•    ได้รับทราบเรื่องราวของคนของพระเจ้าว่าเขาลำบาก ถูกประจญ แต่ด้วยความรักของพระเจ้า การเชื่อและวางใจในพระองค์ พระองค์ไม่ทอดทิ้ง
•    ชอบโทบิต บทที่ 4 ยูดิธ ชอบที่ท่านยำเกรงพระเจ้า ถือศีลอดอาหาร สรรเสริญพระเจ้า
•    ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นต้นทางของพระเยซูเจ้า เข้าใจในวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชาวยิว รวมถึงความรู้ทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้น (โดยการศึกษาเพิ่มเติม)
•    ความเชื่อมั่นคงของโทบิตต่อพระเจ้า แม้จะได้รับความทุกข์ยากกลายเป็นคนตาบอด
•    มีความเข้าใจในบริบทของผู้คนในยุคก่อนพันธสัญญาใหม่ ความเชื่อมโยงในบทเทศน์ต่างๆ ของพระเยซูที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้คนในยุคนั้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับปัจจุบัน
•    คุณพ่อบรรยายพระคัมภีร์ได้ละเอียด แม่นยำ และชัดเจน โดยการบรรยาย คุณพ่อยินดีตอบคำถามโดยไม่รีรอ
•    ชอบบทภาวนาของโทบิต ยูดิธ
•    ชาวยิวที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้า พวกเขาจะไม่ยอมกราบไหว้พระอื่นใด และเวลาคุณพ่ออธิบาย ทำให้เข้าใจในฟุตโน๊ตยิ่งทำให้เข้าใจมากขึ้น และบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นนั้นเพื่อนำประชากรของพระองค์ หากผู้ใดอยากทำหน้าที่ผู้นำ แต่พระเจ้าไม่ได้เลือกก็มักจะไม่ได้รับการอวยพร และความช่วยเหลือต่างๆมาจากพระเจ้า
•    อ่านพระคัมภีร์ได้ถูกต้องมากขึ้น ความรักไม่ทำลายใคร
•    ทำให้มองเห็นโลกของพระคัมภีร์ดีขึ้น ขณะนี้จะทำอย่างไรที่เป็นเมล็ดพันธุ์ตกลงสู่พื้นดินแล้วเจริญงอกงามได้อย่างสมบูรณ์ จงมีความรักและให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์ทุกคน จงรับฟังอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน
•    พึ่งเคยมาเข้าอบรม อาจจะจำเรื่องราวไม่ได้ แต่ใช้วิธีจับใจความในแต่ละครั้งที่เข้าอบรม (ถ้าทุกยุคทุกสมัยมีความเชื่อ และศรัทธาในพระเจ้า สงครามก็จะไม่เกิดขึ้น สังคมก็จะสงบสุข)
•    ประทับใจตอนที่โทบิตสรรเสริญพระเจ้า และโทบียาดูแลแม่
•    ประทับใจตั้งแต่การสอนครั้งแรกที่คุณพ่อสอนได้ดีมาก สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์โลก พระคัมภีร์ ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ชอบข้อความในโทบิต ให้แง่คิด กำลังใจแก่คนทำดี ส่วนตอนอื่นๆ ก็ชอบ ที่คุณพ่อสามารถเล่าโดยสอดแทรกประวัติศาสตร์และความรู้ต่างๆ จากชีวิตจริง ทำให้เห็นภาพและเข้าใจได้ลึกซึ้ง
•    ชอบเรื่องโทบิต ตอนที่โทบิตสั่งสอนลูกชายของเขา
•    ทำให้รู้จักโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ยิ่งขึ้น รู้จักประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอล รู้จักแผนที่ในประวัติศาสตร์ ทำให้ทราบความหมายและเนื้อหาในพระคัมภีร์ ทำให้รู้จักบุคคลและสถานที่ต่างๆ ในพระคัมภีร์ และทำให้เห็นความช่วยเหลือของพระเป็นเจ้าในพระคัมภีร์และในชีวิต “ความช่วยเหลือของพวกเรามาจากสวรรค์”
•    ได้ฟังเรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ และได้อ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน การได้อ่านร่วมกันเหมือนพระเป็นเจ้าชำระล้างจิตใจให้สะอาด คุ้นชินกับเรื่องราวในพระคัมภีร์มากขึ้น คุ้นชินกับชื่อกษัตริย์ ชื่อเมืองต่างๆ
•    เกร็ดความรู้ในพระคัมภีร์ ได้อ่าน เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เข้ารับอบรม ประทับใจหนังสือเอสเธอร์

ค้นหา

Kamson BKK Update!!

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

ข้อคิดจากพระวาจา

word of God 1

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • haab

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6217
14153
48203
253595
371107
13016513
Your IP: 3.84.139.101
2019-07-24 13:23

สถานะการเยี่ยมชม

มี 113 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร 02-681-3850 มือถือ 095-953-3070 โทรสาร 02-681-3851