IMG 25600713 142521 resize
ในเดือนกรกฎาคม แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกเยี่ยมครูคำสอน ในเขต 6 เพื่อให้กำลังใจ และรับฟังการสอนคำสอน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนงานคำสอนและหาทางแก้ไข และเพื่อความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างแผนกฯและโรงเรียน เพื่อจะได้ร่วมมือกันประกาศข่าวดีแก่คุณครู นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ดังกฤษฎีสมัชชาที่กล่าวว่า "โรงเรียนคือสนามงานแห่งการประกาศข่าวดี" โรงเรียนที่แผนกไปเยี่ยมมีดังนี้
ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง แม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง เซนต์แอนดรูว์ บางภาษี เซนต์เทเรซาแสงทอง เซนต์จอห์นบัปติสต์ ยอแซฟอยุธยา ราษฎร์บำรุงศิลป์ ไตรราชวิทยา

IMG_25600706_100919_resize.jpg IMG_25600706_100927_resize.jpg IMG_25600706_100932_resize.jpg

IMG_25600706_101013_resize.jpg IMG_25600706_101035_resize.jpg IMG_25600706_101117_resize.jpg

IMG_25600706_101126_resize.jpg IMG_25600706_101135_resize.jpg IMG_25600706_101137_resize.jpg

IMG_25600706_102235_resize.jpg IMG_25600706_102255_resize.jpg IMG_25600706_102317_resize.jpg

IMG_25600706_102817_resize.jpg IMG_25600706_102823_resize.jpg IMG_25600706_102830_resize.jpg

IMG_25600706_102837_resize.jpg IMG_25600706_102843_resize.jpg IMG_25600706_102851_resize.jpg

IMG_25600706_102855_resize.jpg IMG_25600706_102905_resize.jpg IMG_25600706_124746_resize.jpg

IMG_25600706_125329_resize.jpg IMG_25600706_125522_resize.jpg IMG_25600706_131326_resize.jpg

IMG_25600706_131420_resize.jpg IMG_25600706_132629_resize.jpg IMG_25600706_140256_resize.jpg

IMG_25600706_151627_resize.jpg IMG_25600706_151636_resize.jpg IMG_25600706_151644_resize.jpg

IMG_25600706_151658_resize.jpg IMG_25600706_151704_resize.jpg IMG_25600706_151724_resize.jpg

IMG_25600706_151923_resize.jpg IMG_25600706_155123_resize.jpg IMG_25600706_155150_resize.jpg

IMG_25600706_155533_resize.jpg IMG_25600713_105251_resize.jpg IMG_25600713_105302_resize.jpg

IMG_25600713_105309_resize.jpg IMG_25600713_112149_resize.jpg IMG_25600713_130625_resize.jpg

IMG_25600713_130630_resize.jpg IMG_25600713_130638_resize.jpg IMG_25600713_130655_resize.jpg

IMG_25600713_130710_resize.jpg IMG_25600713_130717_resize.jpg IMG_25600713_130722_resize.jpg

IMG_25600713_130728_resize.jpg IMG_25600713_130733_resize.jpg IMG_25600713_142406_resize.jpg

IMG_25600713_142521_resize.jpg IMG_25600713_142555_resize.jpg IMG_25600717_095937_resize.jpg

IMG_25600717_100010_resize.jpg IMG_25600717_100141_resize.jpg IMG_25600717_100238_resize.jpg

IMG_25600717_100250_resize.jpg IMG_25600717_100259_resize.jpg IMG_25600717_100303_resize.jpg

IMG_25600717_100546_resize.jpg IMG_25600717_100615_resize.jpg IMG_25600717_100624_resize.jpg

IMG_25600717_100629_resize.jpg IMG_25600717_100638_resize.jpg IMG_25600717_100700_resize.jpg

IMG_25600717_100726_resize.jpg IMG_25600717_100807_resize.jpg IMG_25600717_100829_resize.jpg

IMG_25600717_101104_resize.jpg IMG_25600717_101205_resize.jpg IMG_25600717_101246_resize.jpg

IMG_25600717_101318_resize.jpg IMG_25600717_101321_resize.jpg IMG_25600717_101323_resize.jpg

IMG_25600717_101401_resize.jpg IMG_25600717_101437_resize.jpg IMG_25600717_101440_resize.jpg