100831

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2017 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกฯ เปิดคอร์สการอบรมพระคัมภีร์สำหรับนักบวช คริสตชน ครูคำสอน ครูคาทอลิก และทุกท่านที่สนใจ หัวข้อ “หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ฉบับที่ 1-2” เริ่มตั้งแต่ 17 มิถุนายน - 9 กันยายน 2017 เพื่อเสริมสร้างและหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยพระวาจา... และมีชีวิตสนิทสัมพันธ์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนคริสตชน (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015 ข้อ 12) โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยากร ให้การอบรม พี่น้องท่านใดสนใจที่จะเข้ารับการอบรม ก็ยังสามารถที่จะเข้ามาร่วมได้นะครับ

 

100822.jpg 100825.jpg 100829.jpg

100831.jpg 100854.jpg 100855.jpg

100896.jpg 101431.jpg 101432.jpg

101434.jpg IMG_25600624_095909_resize.jpg IMG_25600624_095932_resize.jpg

IMG_25600624_095940_resize.jpg IMG_25600624_100010_resize.jpg IMG_25600624_100023_resize.jpg

IMG_25600624_100036_1_resize.jpg IMG_25600624_100301_resize.jpg IMG_25600624_114040_resize.jpg

IMG_25600701_092850_resize.jpg IMG_25600701_092932_resize.jpg IMG_25600701_092950_resize.jpg

IMG_25600701_093007_resize.jpg IMG_25600701_093023_resize.jpg IMG_25600701_093033_resize.jpg

IMG_25600701_093056_resize.jpg IMG_25600701_093107_resize.jpg IMG_25600701_093131_resize.jpg

IMG_25600701_093145_resize.jpg IMG_25600701_093315_resize.jpg IMG_25600722_091936 - Copy_resize.jpg

IMG_25600722_091949 - Copy_resize.jpg IMG_25600722_091949_resize.jpg IMG_25600722_092008 - Copy_resize.jpg

IMG_25600722_092008_resize.jpg IMG_25600722_092030_resize.jpg