foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8733
19613
74409
358163
436281
14668952
Your IP: 34.231.21.123
2019-11-21 13:03

สถานะการเยี่ยมชม

มี 158 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2016 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการครูคำสอนบุญยาตราสองแผ่นดินถิ่นไทย-ลาว ขึ้น มีผู้ร่วมแสวงบุญครั้งนี้จำนวน 44 คน เราเริ่มออกเดินทางเวลา 20.00 น. ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร นำคณะโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกฯ

เช้าวันที่ 16 ธันวาคม คณะฯได้เดินทางไปถึงรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง ได้ร่วมรับประทานอาหารเช้า และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ ให้การต้อนรับและเป็นประธานในพิธีฯ จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังสักการสถานบุญราศีทั้่งเจ็ดแห่งสองคอน ในตอนเย็นได้ร่วมแห่แม่พระ และพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยพระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน ในเช้าวันที่ 17 ธันวาคม คณะได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันครูคำสอนไทย และบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน ร่วมกับพี่น้องคริสตชนจำนวนมาก โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานฯ ในช่วงบ่าย คณะได้เดินทางข้ามไปยัง สปป.ลาว เพื่อพบปะกับครูคำสอนเมืองลาว บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักดังในภาพ ในเช้าวันที่ 18 ธันวาคม คณะได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับพี่น้องคริสตชนชาวลาว ณ อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ ท่าแขก โดยพระคุณเจ้า ปรีดา เป็นประธานในพิธีฯ  และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ความประทับใจในการร่วมบุญยาตราสองแผ่นดินถิ่นไทย-ลาว

ได้สัมผัสกับบรรยากาศของการสถิตอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางผู้ที่เชื่อ และขณะทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งที่สักการสถานและที่อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ ท่าแขก สปป.ลาว
ได้พบกับตัวอย่างและกำลังใจจากบรรดามรณสักขีที่สองคอน และ สปป. ลาว อันเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองต้องทำหน้าที่ประกาศข่าวดีต่อไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่ดีและด้วยคำพูดสอนจากการไตร่ตรองพระวาจามากยิ่งขึ้น
การพบปะกับครูคำสอน สปป.ลาว ทำให้รู้ถึงความเสียสละในการประกาศข่าวดีแก่พี่น้อง แม้จะมีความลำบาก เป็นการเพิ่มให้มีความเชื่อในพระพรของพระจิต ที่ได้นำชีวิตของเราในแต่ละวัน
ฟรังซิสเซเวียร์ ชโย เวชยันต์

ตระหนักมากขึ้นว่า ความยากลำบากในการประกาศเผยแผ่ความเชื่อในพระศาสนจักร ยังมีหลายแห่งที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมากๆ เราอยู่ในกรุงเทพฯมีความพร้อมทุกอย่าง แต่ต้องช่วยทำให้สนามแพร่ธรรมที่มีอยู่แล้วบังเกิดผลให้ได้มากที่สุด ต้องต่อสู้กับช่องทางของความเจริญทางเทคโนโลยี และด้านต่างๆ เพื่อเข้าถึงเยาวชน ให้รู้จักสัจธรรม ความจริงและชีวิต และช่วยส่งเสริม สนับสนุน ตามชุมชนวัดในต่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้านด้วย นอกจากนี้ยังทำให้จุดไฟในตัวเองมากขึ้นในการต้องแบ่งปันคนอื่นมากขึ้น
ครูแสงประทีป วงศ์บุญมา

มีส่วนร่วมในการแห่แม่พระ ฉลองสองคอน
ได้รู้จักเพื่อนคำสอนคำสอนใหม่ๆ และเดิมๆ
ได้รู้จักเพื่อนครูคำสอนที่ลาวและได้แรงบันดาลใจเพิ่มมากขึ้นในการสอนคำสอน
ได้มีโอกาสแบ่งปันเงินบริจาคแก่ทุกๆที่ที่ได้ไปแสวงบุญ
ได้มีโอกาสหยุดการทำงานประจำและเรียนรู้ชีวิตคริสตชนมากขึ้น
ข้อตั้งใจ
ตั้งใจสอนคำสอนมากขึ้น
เตรียมสิ่งของ อุปกรณ์ ที่จะมาช่วยประเทศลาวในครั้งต่อไปได้เหมาะสมขึ้น
รักพระเป็นเจ้ามากขึ้น
ครูสุธาทิพ วงศ์บุญมา

เมื่อได้รับทราบการไปแสวงบุญครูคำสอน อย่างไรเสียต้องไปแม้จะมีงานเตรียมคริสต์มาส ได้สวดขอบุญราศี และได้ไปตามตั้งใจ เพราะตั้งใจจะไปทุกปี หลังจากที่ได้มีโอกาสไปร่วมแต่งตั้งที่กรุงโรมเป็นต้นมา
วันเดินทางได้ปวดหัวเข่ามาก ได้สวดขอบุญราศี ฟิลิป สีฟอง แล้วก็หาย สามารถไปร่วมโดยไม่เป็นภาระแก่ใคร และไม่ปวดเลย ตอนมาเป็นหวัด และได้หายเป็นปกติ
การเดินทางครั้งนี้สนุกสนาน ครูคำสอนเป็นกันเอง ได้หัวเราะต่ออายุไปนาน
ที่สองคอน ได้มีโอกาสร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ แห่แม่พระ ได้ภาวนาที่สุสาน แห่พระธาตุบุญราศี ได้จูบพระธาตุบุญราศีทุกองค์ ได้เยี่ยมและขอบุญราศี ภาวนาเพื่อพี่น้อง ลูกหลาน ลูกทูนหัว ลูกศิษย์ และผู้มีพระคุณ ให้มีสุขภาพดี เจริญก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในศีลและพระพรของพระ ใครที่ทิ้งพระขอให้ได้กลับมาคืนดีกับพระ
ได้มีโอกาสไปที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม เป็นวัดเก่าที่สุดของสังฆมณฑล วัดที่บุญราศี ครูคำสอนไทยที่ได้ไปสอนคำสอนที่ลาว และได้เป็นมรณสักขี
ที่ประเทศลาว ได้พบครูคำสอนของลาว เขาเสียสละมาก แม้ค่าตอบแทนน้อย ประทับใจกิจกรรมตามหารักครูคำสอนไทย-ลาว เผอิญได้จับคู่กับครูชายคนหนึ่ง ซึ่งอายุ 48 ปี รับทราบว่าภรรยาเป็นมะเร็งที่จมูก หน้าบวม อยู่ในระยะสุดท้าย ได้ให้กำลังใจและตั้งใจจะภาวนาให้เป็นพิเศษ
ครูอันนา นุกูล ป้องศรี

คุณพ่อสุรศักดิ์ ที่หนองแสง ให้การต้อนรับพวกเราอย่างเป็นกันเอง เป็นประธานถวายบูชาขอบพระคุณอย่างสง่า เข้าใจ และหน้าที่ของครูคำสอนที่สอนด้วยชีวิตของตัวครูคำสอนเอง เป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต และได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ด้วย
ร่วมปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยมีพระอัครสังฆราชจำเนียร และพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ สวยงามมาก และยังได้พบกับพระคุณเจ้าทั้งสองอีกที่บ้านคำเกิ้ม ประหลาดใจมากๆ มีวัดหลังเก่า
ประทับใจครูคำสอนของ สปป.ลาว ที่มีความยากลำบากของเขา เป็นประสบการณ์ที่สวยงาม และได้พบพระคุณเจ้า ปรีดา และพ่อไวพจน์ และบราเดอร์อีกหลายท่าน
ประทับใจคุณพ่อสมหมาย ที่เป็นกันเอง และทำให้บรรยากาศในรถมีชีวิตชีวา มีของแจกมากมาย คอยดูแลคนที่ขาเจ็บ
เปาโลขัตติยะ โมนัยกุล

ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มาของบุญราศี เรื่องราวความเป็นมา แบบอย่างที่ชี้นำทาง แรงบันดาลใจต่างๆ
ความสัมพันธ์ของครูคำสอนไทย-ลาว การแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน แบ่งปันความรักซึ่งกัน
ได้เห็นวิถีชีวิตของครูคำสอนลาว การฟันฟ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่องานของพระ แต่ไม่เคยที่จะท้อ
เทเรซา เยาลักษณ์ ชาชุมวงศ์

ได้แบ่งปันประสบการณ์ครูคำสอนลาว มีความลำบากกว่าเรามาก แต่ครูลาวก็มีความศรัทธาในพระเจ้า มีกำลังใจในการสอนนักเรียน มีช่วงเวลาน้อย สอน 6.00-7.00 น. ครูคำสอนลาวน่ารักมากๆ
เอลิซาเบธ วรัทยา จินตะบุตร

การเดินทางข้ามไป สปป.ลาว ทรหดมาก แต่ก็สนุก พระคุ้มครองการเดินทาง
การได้แป่งปันประสบการณ์คำสอนกับครูฝั่ง สปป.ลาว ว่าลำบากมาก ครูต้องอดทนมากๆ นักบุญองค์เดียวกัน อายุไล่เลี่ยกัน แม้จะแตกต่างด้านภาษา
ครูมารีอา เยาวลักษณ์ ชิตสีทรง

กิจกรรมครั้งนี้ประทับใจความสัมพันธ์ครูไทย-ลาว มิสซาของประเทศลาวดูทุกคนเชื่อและศรัทธามาก พิธีกรรมน่ารักมากๆ และอยากให้ทุกโรงเรียนได้ช่วยเหลือครูคำสอนลาวในการสนับสนุนทุนที่พอจะช่วยได้ อุปกรณ์ต่างๆ
ครูจิ้ด เซนต์หลุยส์ศึกษา

ครูคำสอนที่ร่วมเดินทางรู้สึกเป็นกันเอง เหมือนพี่น้อง
ได้ร่วมแสวงบุญที่สองคอน ได้เห็นป่าศักดิ์สิทธิ์ ประทับใจ
รู้สึกมีพลังขึ้นมา มีความเชื่อขึ้นมากอีก
วัดเก่าแก่ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น เห็นความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้าน
ข้าไปฝั่งลาว ครูคำสอนที่ลาวได้พูดคุยกับครูเขาแล้ว รู้สึกประทับใจมาก ค่าตอบแทนน้อย เขาก็ไม่บ่น เขาทำด้วยใจ
ครูอารยา

ครูคำสอนของ สปป.ลาว มีความน่ารัก ซื่อๆ อดทน มีความรักในพระเป็นเจ้ามาก ครูคำสอนชื่อน้องไหมคำ อายุ 24 ปี เป็นครูคำสอนมา 9 ปี เรียกว่าครูคำสอนประจำบ้าน เงินเดือนไม่มี มีแต่เงินประจำปี 3000 บาท สอนคำสอนทุกวันตอนเช้า  ก่อนเด็กไปเรียน ไม่มีอาชีพอะไรนอกจากเป็นครูคำสอน และทำนา ประทับใจคำพูดของครูคำสอน (ไหมคำ) ที่ว่า “ไม่มีใจ ทำไม่ได้” ครูสมศรีเอง จบซีซี มา ใจยังจะมอดแล้ว เจออุปสรรคก็ท้อแท้ แต่ครูไหมคำไม่ท้อแท้ อายุ 55 กับ 24 ต่างกัน เราคิดว่าเรามีประสบการณ์ เปล่าเลย ร่างกายไม่ขาดแคลน แต่ใจเราขาดน้ำหล่อเลี้ยง
ขอบคุณพระที่เราได้มีใช้ชีวิตแบบนี้ ที่เป็นศิษย์ของพระเยซู ได้มาพบและแบ่งปันชีวิต ได้มาเห็นและเสริมความรักในพระองค์
ครูเทเรซา สมศรี เวียนชัย

ประทับใจครูคำสอนลาวที่มีความเชื่อ ศรัทธาในพระ อุทิศชีวิตในงานคำสอน มีชีวิตที่เรียบง่าย จิตใจดี มีความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบาก ทำให้ได้นำไปเป็นแบบอย่างของความลำบากที่จะเกิดขึ้นในชีวิต สู้ทนเพื่อทำงานรับใช้พระตลอดไป
นางประภิน ประดิษฐ์ศิลป์

ได้วอนขอสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองและทุกคนที่รู้จัก ให้ท่านบุญราศีช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองในทุกๆกิจการ
ประทับใจครูคำสอนลาวมาก มีลูก 7 คน ไม่มีอาชีพ แต่มาเป็นครูคำสอนอาสาสมัคร ได้ส่งลูกเรียนจนจบ 5 คน โดยที่มีผู้ให้ความช่วยเหลือการเป็นอยู่ตลอดมา และได้มาเป็นครูคำสอน เพื่อจะได้รับใช้พระเจ้าโดยผ่านทางเด็กๆที่ได้สอนคำสอน และรับใช้พระองค์ตลอดไป
ครูชลลดา

ประทับใจพระคุณเจ้าปรีดา ที่ประเทศลาว มีความสุภาพอย่างมาก
คุณเสน่ห์

ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความยากลำบากของคริสตชนสมัยก่อน รวมถึงคริสตชนเมืองลาว ทำให้มุมมองที่แตกต่างออกไป
ส่งเสริมความศรัทธาได้อย่างดียิ่ง

ได้มีช่วงเวลาในการร่วมแสวงบุญ และได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ได้เข้าเยี่ยมชมรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง ชอบมากๆค่ะ และได้ไปที่ สปป.ลาว แม่พระองค์ดำ ยิ่งรู้สึกประทับใจมากๆ รู้ถึงความรักของพระองค์ ที่มอบให้กับทุกๆคน มีรอยยิ้ม ความรัก และการแบ่งปันกัน รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น และประทับใจผู้ร่วมแสวงบูญทุกท่าน อิ่มบุญมากๆค่ะ
คุณศันสนีย์ (ฝน)

การแสวงบุญที่สองคอน เป็นโอกาสที่ดี ที่ได้เพิ่มพลังกาย-ใจ มีความศรัทธาเพิ่มขึ้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของครูคำสอนให้ดียิ่งขึ้น
การพบปะกับครูคำสอนชาวลาว เห็นความเสียสละ ความมีน้ำใจที่ดีของพระสงฆ์ นักบวช และครูคำสอน ถึงแม้การเผยแผ่ศาสนาจะเป็นเรื่องยากลำบากในประเทศนี้ แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ย่อท้อ เป็นแบบอย่างให้แก่เราได้
สิ่งที่ได้รับประสบการณ์ครั้งนี้จะนำไปแบ่งปันให้แก่นักเรียน
ครูสอางค์ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์

ประทับใจ มีโอกาสพบปะและรู้จักกับครูคำสอนชาวลาว มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของครูคำสอนของชาวลาว พร้อมทั้งชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวลาว
คุณมาลี

ได้มีโอกาสมาแสวงบุญ สวดภาวนา ได้เห็นความศรัทธาของคณะที่มาร่วมกัน ถึงแม้มาจากหลายสถานที่ แต่มีจุดหมายเดียวกัน ความช่วยเหลือที่มอบให้ศูนย์คำสอนที่ลาวและที่อื่นๆ
ครูจันทร์เพ็ญ ตันติอลงการ

ได้มีการเติมเต็มด้านความเชื่อ ความศรัทธา รวมทั้งได้มีเวลาในการสวดภาวนา
ได้พบปะกับเพื่อนพี่น้อง ครูคำสอน ทั้งในสังฆมณฑลและลาว
ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันฉลองที่สำคัญที่สองคอน และท่าแขก สปป.ลาว

การแสวงบุญครั้งนี้ดีค่ะ แตกต่างจากครั้งที่เคยมาแสวงบุญสองคอน คือได้ไปเยี่ยมครูคำสอนประเทศลาว ทำให้เห็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา และเพื่อนครูลาว ถึงแม้เขาจะลำบากกว่าเรา แต่เขาก็ยังยึดมั่นในความเชื่อที่จะประกาศข่าวดี
ครูอ้อยทิพย์

ทำให้เห็นถึงความเชื่อในตัวตนของบุคคลที่อยู่รอบข้างเรา ชาวลาวเป็นแบบอย่างที่ดีในความเชื่อ ความอดทนที่จะเป็นครูคำสอน คือไม่เห็นแก่ค่าจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้น
คุณอัชลี เวชยันต์

พระพรของพระ ความเป็นครอบครัวของครูคำสอนทุกคนที่มาครั้งนี้  พระวาจาและข้อคิดเตือนใจ ที่คุณพ่อให้ขณะเดินทาง เสริมศรัทธาและเพิ่มพูนความรู้
คุณพ่อสมหมาย มีความเป็นกันเอง ทีมงานทุกคน บริการและดูแลครูทุกคนดีมาก
การต้อนรับอย่างอบอุ่นของคุณพ่อ ซิสเตอร์ และครูคำสอนของ สปป.ลาว ทุกคน
ประทับใจที่ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทุกๆ มิสซาที่เข้าร่วม
ข้อตั้งใจ
การช่วยเหลือครูคำสอนของ สปป.ลาว ในโอกาสต่อไปในด้านต่างๆ เช่น ปัจจัย สื่อการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดถึงกันในคำภาวนา
ได้เห็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นครูคำสอน ความตั้งใจ อดทน ความเชื่อ ความไว้ใจ ความรักในพระ ทำให้ทุกคนมีความหวังในการนำลูกแกะมาหาพระเจ้า การขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระ เพราะมาก
ครูมารีอา วิลาวรรณ สุขชัย

บรรยากาศความเป็นพี่น้องของคณะทำให้กิจกรรมเดินไปได้ดี
ร่วมแห่แม่พระประทับใจมาก ครั้งแรก
ได้มากสุดที่ลาว ได้สัมผัสชีวิตครูคำสอน ซึ่งมีความยากลำบากมากกว่า เห็นความตั้งใจ มุ่งมั่น ย้อนกลับมาเป็นกำลังใจ แรงกระตุ้นตัวเรา จึงอยากให้มีต่อเนื่องในปีต่อไป อาจเพิ่มเวลาที่ลาวเพื่อครูไทยมีโอกาสแบ่งปันวิธีการสอน โดยร่วมสอนกับครูลาว แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ครูจินดาพร โพธิศรี

ได้เติมพลัง พบความรัก ความเอื้ออาทร ที่มีให้แก่กัน ผู้ใดช่วยได้อย่างไรก็ช่วยกัน ดูแลเอาใจใส่กันและกัน ทำให้รู้สึกว่าพระรักเรา และมอบความรักมากมายเหลือล้นผ่านทางครูคำสอนทุกท่าน ครั้งแรกคาดว่ารุ่นแรกกับแรกรุ่นคงแบ่งกัน แต่ความจริงมีการให้ทุกๆระดับ ด้วยรักและผูกผัน
เคารพตามวัยอย่างเหมาะสม ทำให้เราไม่รู้สึกว่าเป็นภาระแก่กันและกัน สนับสนุน ร่วมมือกันดี
อันนา ทิพย์วัลย์ กิจสกุล

ดีใจมากที่มีโอกาสได้มาแสวงบุญครั้งนี้
ได้มาร่วมฉลองบุญราศีทั้ง 7 แห่งประเทศไทย ได้มาขอบคุณสำหรับสิ่งที่เคยขอไว้เมื่อปีที่แล้ว
ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครูคำสอนไทย-ลาว
ครูจุฑารัตน์

ได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และการขับร้องที่ไพเราะที่สองคอน
ไดรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
ความศรัทธาของครูคำสอนลาว ความไพเราะของบทเพลง
พระสงฆ์น่ารักทุกองค์ เป็นกันเอง รวมถึงซิสเตอร์และสัตบุรุษด้วย
มารีอา ศรีอุทัย กิจเจริญ

ประทับใจคุณพ่อและทีมงาน ดูแลเอาใจใส่ดีมาก
การได้ไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่สองคอน
การได้ไปพบปะกับครูคำสอนที่ประเทศลาว ทำให้มีกำลังใจในการเป็นครูคำสอนมากขึ้น
ครูวิไลวรรณ

ขอบคุณทีมงานทุกคนในการดูแลเอาใจใส่ตลอดงาน การแสวงบุญที่สองคอนมีความประทับใจกับการมาร่วมงานทุกครั้ง การเดินทางไปลาวทำให้รู้สึกว่าการเป็นครูคำสอนยิ่งใหญ่มาก ความศรัทธาในพระมั่นคงและเข้มแข็งเสมอ
ครูศรีจิตรา ลิขิตเรืองศิลป์

ความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาของพี่น้องคริสตชนคนไทย มีต่อบุญราศี การแบ่งปัน อุทิศ และความสามัคคีกัน ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน
ประทับใจการแบ่งปันของคุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอนที่ประเทศลาว โดยเฉพาะพิธีบูชาขอบพระคุณ ภาษาที่พระสังฆราชใช้ในพิธีกรรม ท่านสอนและเข้าใจวันคริสต์มาส เตรียมจิตใจฉลองคริสต์มาสอย่างมีความหมายมากๆ ด้วยภาษาที่เรียบง่าย
การร่วมแสวงบุญในปีนี้ได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง สัมผัสชุมชนแห่งความเชื่อตรงๆ ทำให้ได้รับพระพร กำลังใจ และเพิ่มพูนความเชื่อมากขึ้น
ครูปรียารัตน์

ได้ปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ได้แก้บาป ทำบุญทุกวัด ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับพี่น้องชาวลาวที่เขามีความยากลำบาก แบกกางเขนหนักมากกว่าพวกเราหลายเท่า กลับไปจะเป็นครูคำสอนที่ดี และเดินตามพระเยซูคริสตเจ้าผู้ที่ฮักแพงเฮามากที่สุด

มีความประทับใจในการช่วยเหลือระหว่างเดินทาง ในฐานะที่มีอุดมการณ์เหมือนกัน คือการแพร่ธรรม นี่คือลักษณะของคนแพร่ธรรม สำคัญที่สุดคือการมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น
ครูอิ่มแสง ทองวิสุทธิ์

เป็นความตั้งใจแต่แรกของการเดินทางมาแสวงบุญครั้งนี้ ที่จะได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันกับครูคำสอน สปป.ลาว
แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็สัมผัสได้ในความเชื่อ ความศรัทธา ในความรักที่บรรดาครูคำสอนยินดีทำงานเพื่อรับใช้พระเจ้า ในการประกาศข่าวดีแก่เพื่อนพี่น้อง ปัญหาที่รับทราบในการทำงานเป็นความยากลำบาก ในการทำงานท่ามกลางเสรีภาพ และขาดแคลนความรู้และสื่อการสอน และโอกาสการศึกษาคำสอน แต่ด้านความรักในพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ บรรดาครูคำสอนก็ปฏิบัติหน้าที่รับใช้พระเจ้าด้วยความเข็มแข็ง อดทน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บรรดาครูคำสอนไทยที่ได้ไปเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
คุณพิมพิไล ตั้งเมธากุล ครูคำสอนอาสาสมัคร

ประทับใจในเรื่องของแม่พระ ความอัศจรรย์ ที่ได้รับความบรรเทาจากแม่พระ ลูกเชื่อว่าแม่พระช่วยลูกเสมอ จากที่ปวดเข่า สามารถเดินขึ้น-ลง บันไดได้คล่องแคล่ว ถ้ามีโอกาสมาก็จะขอมาหาแม่พระอีก
ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันที่มาร่วมแสวงบุญครั้งนี้
ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเมตตา ขอบคุณพระแม่มารีย์ เป็นผู้ช่วยวิงวอน ขอบคุณท่านนักบุญโยเซฟ และขอบคุณ คุณพ่อสมหมาย ผู้จัดแสวงบุญทุกท่าน ที่ให้สิ่งดีๆ ตลอดการเดินทาง
สมพร กิจเจริญ

การแสวงบุญครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมกับสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รู้สึกประทับใจในกิจกรรม ความเป็นกันเอง มีความเอื้ออาทร ความมีน้ำใจดีของทีมงาน

ยินดีและดีใจที่ได้เห็นครูคำสอนอครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มาร่วมแสวงบุญ สวดภาวนา ทำกิจศรัทธา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนคำสอนครูคำสอนลาว ให้กำลังใจกับครูคำสอนลาว และส่งมอบความสุขคริสต์มาสแก่ครูคำสอน คุณพ่อ และเซอร์ เด็กคาทอลิก ของศูนย์คำสอนเซนต์ปอล สองคอน ด้วย
ทำให้เห็นว่า การทำงานคำสอนแต่ละที่ก็มีความท้าทาย แต่เห็นพระพรของพระเจ้าที่มีต่อครูคำสอนทั้งลาวและไทย มีมากมาย และทำให้มีกำลังใจในการทำงานคำสอนต่อไป
ครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ