ประมวลภาพปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 27 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2016 โดยจัดอบรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม - 1 ตุลาคม 2016 จำนวน 11 ครั้ง ในหัวข้อ “หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1-2, พงศาวดาร ฉบับที่ 1-2, เอสรา, เนหะมีย์ (เรื่องราวพระเมตตาของพระเจ้าต่อชาวอิสราเอล “เมื่อพลัดพรากจากแผ่นดินได้กลับบ้าน”) โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยากร มีผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 105 ท่าน และได้รับวุฒิบัตรจำนวน 67 ท่าน

รายชื่อผู้เข้ารับวุฒิบัติ อบรมพระคัมภีร์ ปี 27

DSC_4325_resize.JPG DSC_4326_resize.JPG DSC_4327_resize.JPG

DSC_4328_resize.JPG DSC_4329_resize.JPG DSC_4330_resize.JPG

DSC_4331_resize.JPG DSC_4332_resize.JPG DSC_4333_resize.JPG

DSC_4334_resize.JPG DSC_4335_resize.JPG DSC_4336_resize.JPG

DSC_4337_resize.JPG DSC_4338_resize.JPG DSC_4339_resize.JPG

DSC_4340_resize.JPG DSC_4341_resize.JPG DSC_4342_resize.JPG

DSC_4343_resize.JPG DSC_4344_resize.JPG DSC_4345_resize.JPG

DSC_4346_resize.JPG DSC_4347_resize.JPG DSC_4348_resize.JPG

DSC_4349_resize.JPG DSC_4350_resize.JPG DSC_4351_resize.JPG

DSC_4352_resize.JPG DSC_4353_resize.JPG DSC_4354_resize.JPG

DSC_4355_resize.JPG DSC_4356_resize.JPG DSC_4357_resize.JPG

DSC_4358_resize.JPG DSC_4359_resize.JPG DSC_4360_resize.JPG

DSC_4361_resize.JPG DSC_4362_resize.JPG DSC_4363_resize.JPG

DSC_4364_resize.JPG DSC_4365_resize.JPG DSC_4366_resize.JPG

DSC_4367_resize.JPG DSC_4368_resize.JPG DSC_4369_resize.JPG

DSC_4370_resize.JPG DSC_4372_resize.JPG DSC_4373_resize.JPG

DSC_4374_resize.JPG DSC_4375_resize.JPG DSC_4376_resize.JPG

DSC_4377_resize.JPG DSC_4378_resize.JPG DSC_4379_resize.JPG

DSC_4381_resize.JPG DSC_4382_resize.JPG DSC_4385_resize.JPG

DSC_4389_resize.JPG DSC_4391_resize.JPG DSC_4392_resize.JPG

DSC_4393_resize.JPG DSC_4395_resize.JPG DSC_4396_resize.JPG

DSC_4397_resize.JPG DSC_4401_resize.JPG DSC_4403_resize.JPG

DSC_4405_resize.JPG DSC_4407_resize.JPG DSC_4408_resize.JPG

DSC_4411_resize.JPG DSC_4412_resize.JPG DSC_4413_resize.JPG

DSC_4414_resize.JPG DSC_4415_resize.JPG DSC_4416_resize.JPG

DSC_4417_resize.JPG DSC_4418_resize.JPG DSC_4419_resize.JPG

DSC_4420_resize.JPG DSC_4421_resize.JPG DSC_4422_resize.JPG

DSC_4423_resize.JPG DSC_4424_resize.JPG DSC_4425_resize.JPG

DSC_4427_resize.JPG DSC_4430_resize.JPG DSC_4431_resize.JPG

DSC_4432_resize.JPG DSC_4433_resize.JPG DSC_4434_resize.JPG

DSC_4435_resize.JPG DSC_4438_resize.JPG DSC_4441_resize.JPG

DSC_4442_resize.JPG DSC_4443_resize.JPG DSC_4447_resize.JPG

DSC_4448_resize.JPG DSC_4449_resize.JPG DSC_4452_resize.JPG

DSC_4455_resize.JPG DSC_4456_resize.JPG DSC_4459_resize.JPG

DSC_4460_resize.JPG