facebook
^Back To Top

 • 1 1
  แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด “แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอิสราเอล” ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2019 ทำให้พ่อมีโอกาสร่วมเดินทางกับ พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพ พร้อมกับคณะครูคำสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
 • 2 2
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุม ตึกนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ท่าน และปิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ด้วย ในงานประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2652 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังสือคริสต์ศาสนาสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิกของเรา
 • 3 3
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30 ซึ่งได้เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2019 รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวข้อหนังสือเพลงสดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยาการให้การอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้า และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
 • 4 4
  ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมครูผู้ประสานงานคำสอนในโรงเรียน (สังฆมณฑล นักบวช ฆราวาส) ขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคุณครูเข้าร่วม 63 คน จากโรงเรียนของสังฆมณฑล 21 แห่ง โรงเรียนของนักบวช 16 แห่ง โรงเรียนฆรวาส 1 แห่ง และนักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม
 • 5 5
  คำสอนไปรษณีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของศาสนาคริสต์ คาทอลิก 1. เพื่อเข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้า และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2. ผู้ที่ต้องการรู้จักและใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้น 3. ผู้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าในชีวิต 4. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความศรัทธา 5. ผู้ที่ต้องการกำลังใจ 6. ผู้ที่ต้องการสันติสุขในการดำรงชีวิต

  
  
  

ประมวลภาพ

ประมวลภาพชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู – ยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

DSC 0308 resize

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 14.30 น. ณ วัดและโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายอภิบาลฯ  แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายธรรมทูตฯ ร่วมกันจัดงาน “ชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู-ยุวธรรมทูต” มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 973 คน พระสงฆ์ 10 องค์ ซิสเตอร์และมาเซอร์ 3 ท่าน ครู 87 ท่าน นักบวชจากคณะต่างๆ และนักศึกษาจากศูนย์คริสตศาสนธรรม 140 ท่าน เจ้าหน้าที่ 20 คน นักเรียนในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 23 โรงเรียน นักเรียน  421  คน โรงเรียนนักบวช จำนวน  8 โรงเรียน นักเรียน  292  คน

กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี ในพิธีฯ มีการปฏิญาณตนของยุวธรรมทูต มีพิธีรับเข็ม และหลังพิธีมีการรับวุฒิบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรักพระคัมภีร์ “บุตรสิรา” วุฒิบัตรสำหรับยุวธรรมทูต รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในวันยุวธรรมทูตด้วย ในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 12.30-14.30 น. เป็นกิจกรรมฐานของคณะนักบวช ซึ่งในครั้งนี้มีทั้งหมด 14 ฐาน
1.    บ้านเณรยอแซฟ
2.    คณะกาปูชิน
3.    คณะลาซาล
4.    คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (O.M.I)
5.    คณะเยสุอิต
6.    คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ (CSS)
7.    คณะพระมหาไถ่ (C.Ss.R)
8.    คณะพระหฤทัยฯ
9.    ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมฯ (NCC)
10.    คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม
11.    คณะภราดาคาร์เมไลท์
12.    คณะซาเลเซียนชาย
13.    คณะคามิลเลียน (ชาย)
14.    คณะคามิลเลียน (หญิง)
ทางแผนกคริสตศาสนธรรม ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้ ขอขอบคุณพระอัครสังฆราช ที่มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสงฆ์ ที่มาร่วมพิธีฯและมาเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน คณะนักบวชที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมฐาน เจ้าของสถานที่ที่อำนวยความสะดวก และขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู – ยุวธรรมทูต ในครั้งนี้

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9725
12003
72894
238054
396775
13744457
Your IP: 34.231.247.139
2019-09-20 10:10

สถานะการเยี่ยมชม

มี 216 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk