ประมวลภาพ

ประมวลภาพงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซูและยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

DSC 0501 resize

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 ที่ผ่านมา ฝ่ายงานอภิบาล ฝ่ายงานธรรมทูต ฝ่ายการศึกษา แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมจัดงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู และชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 4 ขึ้นที่โรงเรียนและวัด นักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

-- กำหนดการงานชุมนุม --

-- จำนวนโรงเรียนและผู้เข้าร่วมชุมนุม --

-- รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพ --

วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ
1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)

DSC_0467_resize_resize.JPG DSC_0468_resize_resize.JPG DSC_0470_resize_resize.JPG

DSC_0471_resize_resize.JPG DSC_0472_resize_resize.JPG DSC_0474_resize_resize.JPG

DSC_0475_resize_resize.JPG DSC_0476_resize_resize.JPG DSC_0477_resize_resize.JPG

DSC_0478_resize_resize.JPG DSC_0479_resize_resize.JPG DSC_0480_resize_resize.JPG

DSC_0484_resize_resize.JPG DSC_0485_resize_resize.JPG DSC_0486_resize_resize.JPG

DSC_0487_resize_resize.JPG DSC_0488_resize_resize.JPG DSC_0489_resize_resize.JPG

DSC_0491_resize_resize.JPG DSC_0492_resize_resize.JPG DSC_0493_resize_resize.JPG

DSC_0494_resize_resize.JPG DSC_0495_resize_resize.JPG DSC_0496_resize_resize.JPG

DSC_0497_resize_resize.JPG DSC_0498_resize_resize.JPG DSC_0499_resize_resize.JPG

DSC_0501_resize_resize.JPG DSC_0502_resize_resize.JPG DSC_0503_resize_resize.JPG

DSC_0504_resize_resize.JPG DSC_0505_resize_resize.JPG DSC_0506_resize_resize.JPG

DSC_0507_resize_resize.JPG DSC_0508_resize_resize.JPG DSC_0512_resize_resize.JPG

DSC_0515_resize_resize.JPG DSC_0516_resize_resize.JPG DSC_0517_resize_resize.JPG

DSC_0520_resize_resize.JPG DSC_0523_resize_resize.JPG DSC_0524_resize_resize.JPG

DSC_0525_resize_resize.JPG DSC_0526_resize_resize.JPG DSC_0527_resize_resize.JPG

DSC_0528_resize_resize.JPG DSC_0529_resize_resize.JPG DSC_0530_resize_resize.JPG

DSC_0531_resize_resize.JPG DSC_0532_resize_resize.JPG DSC_0537_resize_resize.JPG

DSC_0538_resize_resize.JPG DSC_0539_resize_resize.JPG DSC_0540_resize_resize.JPG

DSC_0541_resize_resize.JPG DSC_0542_resize_resize.JPG DSC_0543_resize_resize.JPG

DSC_0544_resize_resize.JPG DSC_0545_resize_resize.JPG DSC_0546_resize_resize.JPG

DSC_0548_resize_resize.JPG DSC_0549_resize_resize.JPG DSC_0550_resize_resize.JPG

DSC_0551_resize_resize.JPG DSC_0552_resize_resize.JPG DSC_0553_resize_resize.JPG

DSC_0557_resize_resize.JPG DSC_0558_resize_resize.JPG DSC_0559_resize_resize.JPG

DSC_0560_resize_resize.JPG DSC_0561_resize_resize.JPG DSC_0564_resize_resize.JPG

DSC_0565_resize_resize.JPG DSC_0566_resize_resize.JPG DSC_0569_resize_resize.JPG

DSC_0570_resize_resize.JPG DSC_0575_resize_resize.JPG DSC_0576_resize_resize.JPG

DSC_0577_resize_resize.JPG DSC_0579_resize_resize.JPG DSC_0580_resize_resize.JPG

DSC_0581_resize_resize.JPG DSC_0582_resize_resize.JPG DSC_0583_resize_resize.JPG

DSC_0584_resize_resize.JPG DSC_0585_resize_resize.JPG DSC_0586_resize_resize.JPG

DSC_0587_resize_resize.JPG DSC_0590_resize_resize.JPG DSC_0591_resize_resize.JPG

DSC_0592_resize_resize.JPG DSC_0593_resize_resize.JPG DSC_0594_resize_resize.JPG

DSC_0595_resize_resize.JPG DSC_0596_resize_resize.JPG DSC_0597_resize_resize.JPG

DSC_0598_resize_resize.JPG DSC_0599_resize_resize.JPG DSC_0600_resize_resize.JPG

DSC_0601_resize_resize.JPG DSC_0602_resize_resize.JPG DSC_0603_resize_resize.JPG

DSC_0604_resize_resize.JPG DSC_0605_resize_resize.JPG DSC_0606_resize_resize.JPG

DSC_0607_resize_resize.JPG DSC_0608_resize_resize.JPG DSC_0609_resize_resize.JPG

DSC_0610_resize_resize.JPG DSC_0611_resize_resize.JPG DSC_0612_resize_resize.JPG

DSC_0614_resize_resize.JPG DSC_0615_resize_resize.JPG DSC_0616_resize_resize.JPG

DSC_0617_resize_resize.JPG DSC_0618_resize_resize.JPG DSC_0619_resize_resize.JPG

DSC_0620_resize_resize.JPG DSC_0621_resize_resize.JPG DSC_0622_resize_resize.JPG

DSC_0623_resize_resize.JPG DSC_0624_resize_resize.JPG DSC_0625_resize_resize.JPG

DSC_0626_resize_resize.JPG DSC_0627_resize_resize.JPG DSC_0628_resize_resize.JPG

DSC_0629_resize_resize.JPG DSC_0630_resize_resize.JPG DSC_0631_resize_resize.JPG

DSC_0632_resize_resize.JPG DSC_0633_resize_resize.JPG DSC_0634_resize_resize.JPG

DSC_0636_resize_resize.JPG DSC_0637_resize_resize.JPG DSC_0638_resize_resize.JPG

DSC_0639_resize_resize.JPG DSC_0640_resize_resize.JPG DSC_0641_resize_resize.JPG

DSC_0642_resize_resize.JPG DSC_0643_resize_resize.JPG DSC_0644_resize_resize.JPG

DSC_0645_resize_resize.JPG DSC_0646_resize_resize.JPG DSC_0647_resize_resize.JPG

DSC_0648_resize_resize.JPG DSC_0649_resize_resize.JPG DSC_0650_resize_resize.JPG

DSC_0651_resize_resize.JPG DSC_0652_resize_resize.JPG DSC_0653_resize_resize.JPG

DSC_0654_resize_resize.JPG DSC_0655_resize_resize.JPG DSC_0656_resize_resize.JPG

DSC_0657_resize_resize.JPG DSC_0658_resize_resize.JPG DSC_0659_resize_resize.JPG

DSC_0660_resize_resize.JPG DSC_0661_resize_resize.JPG DSC_0662_resize_resize.JPG

DSC_0667_resize_resize.JPG DSC_0670_resize_resize.JPG DSC_0687_resize_resize.JPG

DSC_0688_resize_resize.JPG DSC_0689_resize_resize.JPG DSC_0690_resize_resize.JPG

DSC_0691_resize_resize.JPG DSC_0692_resize_resize.JPG DSC_0693_resize_resize.JPG

DSC_0694_resize_resize.JPG DSC_0697_resize_resize.JPG DSC_0698_resize_resize.JPG

DSC_0699_resize_resize.JPG DSC_0700_resize_resize.JPG DSC_0702_resize_resize.JPG

DSC_0703_resize_resize.JPG DSC_0704_resize_resize.JPG DSC_0705_resize_resize.JPG

DSC_0706_resize_resize.JPG DSC_0707_resize_resize.JPG DSC_0708_resize_resize.JPG

DSC_0709_resize_resize.JPG DSC_0710_resize_resize.JPG DSC_0712_resize_resize.JPG

DSC_0716_resize_resize.JPG DSC_0717_resize_resize.JPG DSC_0718_resize_resize.JPG

DSC_0721_resize_resize.JPG DSC_0723_resize_resize.JPG DSC_0724_resize_resize.JPG

DSC_0725_resize_resize.JPG DSC_0726_resize_resize.JPG DSC_0727_resize_resize.JPG

DSC_0728_resize_resize.JPG DSC_0729_resize_resize.JPG DSC_0730_resize_resize.JPG

DSC_0731_resize_resize.JPG DSC_0732_resize_resize.JPG DSC_0733_resize_resize.JPG

DSC_0734_resize_resize.JPG DSC_0735_resize_resize.JPG DSC_0736_resize_resize.JPG

DSC_0737_resize_resize.JPG DSC_0738_resize_resize.JPG DSC_0739_resize_resize.JPG

DSC_0740_resize_resize.JPG DSC_0741_resize_resize.JPG DSC_0742_resize_resize.JPG

DSC_0743_resize_resize.JPG DSC_0744_resize_resize.JPG DSC_0745_resize_resize.JPG

DSC_0746_resize_resize.JPG DSC_0747_resize_resize.JPG DSC_0748_resize_resize.JPG

DSC_0749_resize_resize.JPG DSC_0750_resize_resize.JPG DSC_0751_resize_resize.JPG

DSC_0752_resize_resize.JPG DSC_0753_resize_resize.JPG DSC_0754_resize_resize.JPG

DSC_0755_resize_resize.JPG DSC_0756_resize_resize.JPG DSC_0757_resize_resize.JPG

DSC_0759_resize_resize.JPG DSC_0760_resize_resize.JPG DSC_0761_resize_resize.JPG

DSC_0762_resize_resize.JPG DSC_0763_resize_resize.JPG DSC_0764_resize_resize.JPG

DSC_0765_resize_resize.JPG DSC_0766_resize_resize.JPG DSC_0767_resize_resize.JPG

DSC_0768_resize_resize.JPG DSC_0769_resize_resize.JPG DSC_0770_resize_resize.JPG

DSC_0771_resize_resize.JPG DSC_0772_resize_resize.JPG DSC_0773_resize_resize.JPG

DSC_0774_resize_resize.JPG DSC_0775_resize_resize.JPG DSC_0776_resize_resize.JPG

DSC_0777_resize_resize.JPG DSC_0779_resize_resize.JPG DSC_0781_resize_resize.JPG

DSC_0786_resize_resize.JPG DSC_0787_resize_resize.JPG DSC_0789_resize_resize.JPG

DSC_0790_resize_resize.JPG DSC_0791_resize_resize.JPG DSC_0792_resize_resize.JPG

DSC_0793_resize_resize.JPG DSC_0794_resize_resize.JPG DSC_0795_resize_resize.JPG

DSC_0798_resize_resize.JPG DSC_0799_resize_resize.JPG DSC_0801_resize_resize.JPG

DSC_0803_resize_resize.JPG DSC_0804_resize_resize.JPG DSC_0807_resize_resize.JPG

DSC_0808_resize_resize.JPG DSC_0809_resize_resize.JPG DSC_0810_resize_resize.JPG

DSC_0811_resize_resize.JPG DSC_0812_resize_resize.JPG DSC_0813_resize_resize.JPG

DSC_0814_resize_resize.JPG DSC_0815_resize_resize.JPG DSC_0816_resize_resize.JPG

DSC_0817_resize_resize.JPG DSC_0818_resize_resize.JPG DSC_0819_resize_resize.JPG

DSC_0820_resize_resize.JPG DSC_0821_resize_resize.JPG DSC_0822_resize_resize.JPG

DSC_0825_resize_resize.JPG DSC_0826_resize_resize.JPG DSC_0827_resize_resize.JPG

DSC_0828_resize_resize.JPG DSC_0829_resize_resize.JPG DSC_0831_resize_resize.JPG

DSC_0838_resize_resize.JPG DSC_0839_resize_resize.JPG DSC_0850_resize_resize.JPG

DSC_0853_resize_resize.JPG DSC_0854_resize_resize.JPG DSC_0856_resize_resize.JPG

DSC_0857_resize_resize.JPG DSC_0858_resize_resize.JPG DSC_0859_resize_resize.JPG

DSC_0860_resize_resize.JPG DSC_0861_resize_resize.JPG DSC_0862_resize_resize.JPG

DSC_0864_resize_resize.JPG DSC_0866_resize_resize.JPG DSC_0869_resize_resize.JPG

DSC_0870_resize_resize.JPG DSC_0871_resize_resize.JPG DSC_0874_resize_resize.JPG

DSC_0875_resize_resize.JPG DSC_0876_resize_resize.JPG DSC_0877_resize_resize.JPG

DSC_0878_resize_resize.JPG DSC_0881_resize_resize.JPG DSC_0882_resize_resize.JPG

DSC_0883_resize_resize.JPG DSC_0884_resize_resize.JPG DSC_0886_resize_resize.JPG

DSC_0887_resize_resize.JPG DSC_0888_resize_resize.JPG DSC_0889_resize_resize.JPG

DSC_0890_resize_resize.JPG DSC_0891_resize_resize.JPG DSC_0892_resize_resize.JPG

DSC_0893_resize_resize.JPG DSC_0896_resize_resize.JPG DSC_0897_resize_resize.JPG

DSC_0898_resize_resize.JPG DSC_0899_resize_resize.JPG DSC_0900_resize_resize.JPG

DSC_0901_resize_resize.JPG DSC_0902_resize_resize.JPG DSC_0903_resize_resize.JPG

DSC_0904_resize_resize.JPG DSC_0905_resize_resize.JPG DSC_0906_resize_resize.JPG

DSC_0907_resize_resize.JPG DSC_0909_resize_resize.JPG DSC_0910_resize_resize.JPG

DSC_0911_resize_resize.JPG DSC_0912_resize_resize.JPG DSC_0913_resize_resize.JPG

DSC_0914_resize_resize.JPG DSC_0915_resize_resize.JPG DSC_0916_resize_resize.JPG

DSC_0917_resize_resize.JPG DSC_0918_resize_resize.JPG DSC_0919_resize_resize.JPG

DSC_0920_resize_resize.JPG DSC_0921_resize_resize.JPG DSC_0922_resize_resize.JPG

DSC_0923_resize_resize.JPG DSC_0924_resize_resize.JPG DSC_0925_resize_resize.JPG

DSC_0926_resize_resize.JPG DSC_0927_resize_resize.JPG DSC_0928_resize_resize.JPG

DSC_0931_resize_resize.JPG DSC_0934_resize_resize.JPG DSC_0935_resize_resize.JPG

DSC_0938_resize_resize.JPG DSC_0939_resize_resize.JPG DSC_0941_resize_resize.JPG

DSC_0942_resize_resize.JPG DSC_0943_resize_resize.JPG DSC_0946_resize_resize.JPG

DSC_0947_resize_resize.JPG DSC_0948_resize_resize.JPG DSC_0949_resize_resize.JPG

DSC_0950_resize_resize.JPG DSC_0951_resize_resize.JPG DSC_0952_resize_resize.JPG

DSC_0953_resize_resize.JPG DSC_0954_resize_resize.JPG DSC_0955_resize_resize.JPG

DSC_0956_resize_resize.JPG DSC_0957_resize_resize.JPG DSC_0958_resize_resize.JPG

DSC_0959_resize_resize.JPG DSC_0961_resize_resize.JPG DSC_0962_resize_resize.JPG

DSC_0963_resize_resize.JPG DSC_0964_resize_resize.JPG DSC_0965_resize_resize.JPG

DSC_0966_resize_resize.JPG DSC_0967_resize_resize.JPG DSC_0968_resize_resize.JPG

DSC_0969_resize_resize.JPG DSC_0970_resize_resize.JPG DSC_0973_resize_resize.JPG

DSC_0974_resize_resize.JPG DSC_0975_resize_resize.JPG DSC_0976_resize_resize.JPG

DSC_0977_resize_resize.JPG DSC_0978_resize_resize.JPG DSC_0979_resize_resize.JPG

DSC_0980_resize_resize.JPG DSC_0981_resize_resize.JPG DSC_0982_resize_resize.JPG

DSC_0984_resize_resize.JPG DSC_0985_resize_resize.JPG DSC_0986_resize_resize.JPG

DSC_0987_resize_resize.JPG DSC_0988_resize_resize.JPG DSC_0989_resize_resize.JPG

DSC_0990_resize_resize.JPG DSC_0991_resize_resize.JPG DSC_0994_resize_resize.JPG

DSC_0995_resize_resize.JPG DSC_0996_resize_resize.JPG DSC_0997_resize_resize.JPG

DSC_0998_resize_resize.JPG DSC_1002_resize_resize.JPG DSC_1003_resize_resize.JPG

DSC_1004_resize_resize.JPG DSC_1005_resize_resize.JPG DSC_1006_resize_resize.JPG

DSC_1007_resize_resize.JPG DSC_1008_resize_resize.JPG DSC_1009_resize_resize.JPG

DSC_1010_resize_resize.JPG DSC_1011_resize_resize.JPG DSC_1012_resize_resize.JPG

DSC_1013_resize_resize.JPG DSC_1014_resize_resize.JPG DSC_1015_resize_resize.JPG

DSC_1016_resize_resize.JPG DSC_1017_resize_resize.JPG DSC_1018_resize_resize.JPG

DSC_1019_resize_resize.JPG DSC_1020_resize_resize.JPG DSC_1021_resize_resize.JPG

DSC_1022_resize_resize.JPG DSC_1023_resize_resize.JPG DSC_1024_resize_resize.JPG

DSC_1025_resize_resize.JPG DSC_1026_resize_resize.JPG DSC_1027_resize_resize.JPG

DSC_1028_resize_resize.JPG DSC_1030_resize_resize.JPG DSC_1031_resize_resize.JPG

DSC_1032_resize_resize.JPG DSC_1033_resize_resize.JPG DSC_1034_resize_resize.JPG

DSC_1035_resize_resize.JPG DSC_1036_resize_resize.JPG DSC_1037_resize_resize.JPG

DSC_1038_resize_resize.JPG DSC_1039_resize_resize.JPG DSC_1040_resize_resize.JPG

DSC_1041_resize_resize.JPG DSC_1042_resize_resize.JPG DSC_1043_resize_resize.JPG

DSC_1044_resize_resize.JPG DSC_1045_resize_resize.JPG DSC_1046_resize_resize.JPG

DSC_1047_resize_resize.JPG DSC_1048_resize_resize.JPG DSC_1049_resize_resize.JPG

DSC_1050_resize_resize.JPG DSC_1051_resize_resize.JPG DSC_1052_resize_resize.JPG

DSC_1053_resize_resize.JPG DSC_1054_resize_resize.JPG DSC_1055_resize_resize.JPG

DSC_1058_resize_resize.JPG DSC_1062_resize_resize.JPG DSC_1063_resize_resize.JPG

DSC_1064_resize_resize.JPG DSC_1065_resize_resize.JPG DSC_1066_resize_resize.JPG

DSC_1067_resize_resize.JPG DSC_1068_resize_resize.JPG DSC_1069_resize_resize.JPG

DSC_1073_resize_resize.JPG DSC_1076_resize_resize.JPG DSC_1077_resize_resize.JPG

DSC_1078_resize_resize.JPG DSC_1079_resize_resize.JPG DSC_1080_resize_resize.JPG

DSC_1081_resize_resize.JPG DSC_1082_resize_resize.JPG DSC_1083_resize_resize.JPG

DSC_1084_resize_resize.JPG DSC_1085_resize_resize.JPG DSC_1086_resize_resize.JPG

DSC_1087_resize_resize.JPG DSC_1088_resize_resize.JPG DSC_1089_resize_resize.JPG

DSC_1091_resize_resize.JPG DSC_1092_resize_resize.JPG DSC_1094_resize_resize.JPG

DSC_1095_resize_resize.JPG DSC_1097_resize_resize.JPG DSC_1098_resize_resize.JPG

DSC_1099_resize_resize.JPG DSC_1100_resize_resize.JPG DSC_1102_resize_resize.JPG

DSC_1104_resize_resize.JPG DSC_1105_resize_resize.JPG DSC_1106_resize_resize.JPG