001 resize

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในแผนกฯ จัดโครงการครูคำสอนบุญยาตราสู่สองคอน ณ  สักการสถานสักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน ต. ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร   เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม ค.ศ. 2012  มีสัตบุรุษร่วมไปแสวงบุญ รวมทั้งหมด 39 ท่าน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและเพิ่มพลังใจในการทำงานคำสอนให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มครูคำสอนจากวัด โรงเรียน อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ กันและกัน และเพื่อครูคำสอนจะได้รู้จักบุญราศีมากขึ้น และภาคภูมิใจบุญราศีฟิลิป สีฟอง ที่เป็นองค์อุปถัมภ์ครูคำสอนไทย

คณะทัวร์ได้ออกเดินทางจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2012 เวลา 20.00 น.  และถึงเดินทางถึงตวงทองรีสอร์ท จ.อุดรธานี เวลา 06.00 น. วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2012 เข้าที่พักและรับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางไปยังทะเลบัวแดง ล่องเรือชมทะเลบัวแดง กุมภวาปี โดยช่วงบ่ายได้ไปร่วมมิสซาที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี    มีคุณพ่อพัฒนา อุปการ เจ้าอาวาสให้การต้อนรับและแบ่งปันประวัติความเป็นมาของอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012 หลังจากร่วมมิสซา แสวงบุญที่สักการสถานบุญราศี สองคอน เวลา 09.30 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม คณะครูคำสอนและผู้ร่วมแสวงบุญได้มอบของขวัญและของบริจาคจากพี่น้องที่ฝากไปด้วย โดยมีเซอร์อังเจลิน  ผิวเกลี้ยง   ผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรมภาคอีสาน สองคอน เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อความสุขให้ครูคำสอนแห่งสอนคอนและสำหรับกิจกรรมอื่นๆ อีกต่อไป
ในโอกาสนี้ เซอร์อังเจลิน ผิวเกลี้ยง ได้มอบดาวให้กับคณะของเราด้วย หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารนัดพบริมโขง คณะทัวร์ได้แวะชมตลาดอินโดจีนตามอัธยาศัย และเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ
1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)

001_resize.JPG DSC_0001_resize.JPG DSC_0005_resize.JPG

DSC_0008_resize.JPG DSC_0016_resize.JPG DSC_0024_resize.JPG

DSC_0040_resize.JPG DSC_0045_resize.JPG DSC_0046_resize.JPG

DSC_0055_resize.JPG DSC_0145_resize.JPG DSC_0156_resize.JPG

DSC_0164_resize.JPG DSC_0178_resize.JPG DSC_0181_resize.JPG

DSC_0184_resize.JPG DSC_0186_resize.JPG DSC_0200_resize.JPG

DSC_0201_resize.JPG DSC_0205_resize.JPG DSC_0235_resize.JPG

DSC_0241_resize.JPG DSC_0257_resize.JPG DSC_0271_resize.JPG

DSC_0274_resize.JPG DSC_0275_resize.JPG DSC_0285_resize.JPG

DSC_0286_resize.JPG DSC_0287_resize.JPG DSC_0330_resize.JPG

DSC_0332_resize.JPG DSC_0348_resize.JPG DSC_0350_resize.JPG

DSC_0352_resize.JPG DSC_0353_resize.JPG DSC_0361_resize.JPG

DSC_0363_resize.JPG DSC_0384_resize.JPG DSC_0385_resize.JPG

DSC_0388_resize.JPG DSC_0390_resize.JPG DSC_0393_resize.JPG

DSC_0395_resize.JPG DSC_0402_resize.JPG DSC_0404_resize.JPG

DSC_0409_resize.JPG DSC_0410_resize.JPG DSC_0411_resize.JPG

DSC_0412_resize.JPG DSC_0413_resize.JPG DSC_0414_resize.JPG

DSC_0415_resize.JPG DSC_0416_resize.JPG DSC_0417_resize.JPG

DSC_0418_resize.JPG DSC_0419_resize.JPG DSC_0420_resize.JPG

DSC_0421_resize.JPG DSC_0425_resize.JPG