foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
17191
15438
45951
57410
360810
18652462
Your IP: 3.231.25.104
2020-08-04 18:04

สถานะการเยี่ยมชม

มี 209 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประเภทของครูคำสอน
    เมื่อกล่าวถึง  “ครูคำสอน”  เราจำเป็นต้องแบ่งกลุ่มตามลักษณะของการทำงานเพื่อจัดการอบรม ช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูคำสอนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอแบ่งเป็น 4 ประเภท ต่อไปนี้
ก) ครูคำสอนอาชีพ   (Professional/ fulltime Catechists) คือผู้ได้รับการอบรมและสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่พระศาสนจักรรับรอง    และ/หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูคำสอนจากพระสังฆราช และทำงานด้านคำสอนเต็มเวลา
ข) ครูคำสอน (Part-time Catechists) คือครูหรือฆราวาสคาทอลิกที่ได้รับการอบรมด้านคำสอนบ้างเป็นครั้งคราว   และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอนคำสอนในโรงเรียนหรือวัด

ค) ครูคำสอนอาสาสมัคร  (Volunteer Catechists) คือฆราวาสที่อาสาสมัครช่วยงานคำสอน อาจเป็นสมาชิกองค์กรฆราวาสแพร่ธรรม เช่น  พลมารี  โฟโกลาเร่  ผู้อ่านพระคัมภีร์ หรือครูที่เกษียนแล้วสมัครใจมาช่วยสอนคำสอน
ง) พระสังฆราช   พระสงฆ์   สังฆานุกร   นักบวชชาย-หญิง คือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนคำสอน (เทียบ GDC 222,  224,  228, CIC 823,  CT 63, CD 14)

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk