23-8-55 143

แผนกคริสตธรรม อัครสังฆณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรม “การนำข่าวดีเข้าสู่วัฒนธรรม” ในหัวข้อ “การนำข่าวดีเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลลอยกระทง” 

โดยมีคุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุมผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม และ คุณสมบัติ  งามวงศ์  เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมผู้มีประสบการณ์ทางด้านการจัดกิจกรรม เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม ในวันพฤหัสบดีที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2  อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม เวลา 8.45-14.00น  โดยในการอบรมครั้งนี้มีคุณครูเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 40 คน จาก 15 โรงเรียน


วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ

1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)

23-8-55_001.JPG 23-8-55_002.JPG 23-8-55_003.JPG

23-8-55_004.JPG 23-8-55_005.JPG 23-8-55_006.JPG

23-8-55_007.JPG 23-8-55_008.JPG 23-8-55_009.JPG

23-8-55_010.JPG 23-8-55_011.JPG 23-8-55_012.JPG

23-8-55_013.JPG 23-8-55_014.JPG 23-8-55_015.JPG

23-8-55_016.JPG 23-8-55_017.JPG 23-8-55_018.JPG

23-8-55_019.JPG 23-8-55_020.JPG 23-8-55_021.JPG

23-8-55_022.JPG 23-8-55_023.JPG 23-8-55_024.JPG

23-8-55_025.JPG 23-8-55_026.JPG 23-8-55_027.JPG

23-8-55_028.JPG 23-8-55_029.JPG 23-8-55_030.JPG

23-8-55_031.JPG 23-8-55_032.JPG 23-8-55_033.JPG

23-8-55_034.JPG 23-8-55_035.JPG 23-8-55_036.JPG

23-8-55_037.JPG 23-8-55_038.JPG 23-8-55_039.JPG

23-8-55_040.JPG 23-8-55_041.JPG 23-8-55_042.JPG

23-8-55_043.JPG 23-8-55_044.JPG 23-8-55_045.JPG

23-8-55_046.JPG 23-8-55_047.JPG 23-8-55_048.JPG

23-8-55_049.JPG 23-8-55_050.JPG 23-8-55_051.JPG

23-8-55_052.JPG 23-8-55_053.JPG 23-8-55_054.JPG

23-8-55_055.JPG 23-8-55_056.JPG 23-8-55_057.JPG

23-8-55_058.JPG 23-8-55_059.JPG 23-8-55_060.JPG

23-8-55_061.JPG 23-8-55_062.JPG 23-8-55_063.JPG

23-8-55_064.JPG 23-8-55_065.JPG 23-8-55_066.JPG

23-8-55_067.JPG 23-8-55_068.JPG 23-8-55_069.JPG

23-8-55_070.JPG 23-8-55_071.JPG 23-8-55_072.JPG

23-8-55_073.JPG 23-8-55_074.JPG 23-8-55_075.JPG

23-8-55_076.JPG 23-8-55_077.JPG 23-8-55_078.JPG

23-8-55_079.JPG 23-8-55_080.JPG 23-8-55_081.JPG

23-8-55_082.JPG 23-8-55_083.JPG 23-8-55_084.JPG

23-8-55_085.JPG 23-8-55_086.JPG 23-8-55_087.JPG

23-8-55_088.JPG 23-8-55_089.JPG 23-8-55_090.JPG

23-8-55_091.JPG 23-8-55_092.JPG 23-8-55_093.JPG

23-8-55_094.JPG 23-8-55_095.JPG 23-8-55_096.JPG

23-8-55_097.JPG 23-8-55_098.JPG 23-8-55_099.JPG

23-8-55_100.JPG 23-8-55_101.JPG 23-8-55_102.JPG

23-8-55_103.JPG 23-8-55_104.JPG 23-8-55_105.JPG

23-8-55_106.JPG 23-8-55_107.JPG 23-8-55_108.JPG

23-8-55_109.JPG 23-8-55_110.JPG 23-8-55_111.JPG

23-8-55_112.JPG 23-8-55_113.JPG 23-8-55_114.JPG

23-8-55_115.JPG 23-8-55_116.JPG 23-8-55_117.JPG

23-8-55_118.JPG 23-8-55_119.JPG 23-8-55_120.JPG

23-8-55_121.JPG 23-8-55_122.JPG 23-8-55_123.JPG

23-8-55_124.JPG 23-8-55_125.JPG 23-8-55_126.JPG

23-8-55_127.JPG 23-8-55_128.JPG 23-8-55_129.JPG

23-8-55_130.JPG 23-8-55_131.JPG 23-8-55_132.JPG

23-8-55_133.JPG 23-8-55_134.JPG 23-8-55_135.JPG

23-8-55_136.JPG 23-8-55_137.JPG 23-8-55_138.JPG

23-8-55_139.JPG 23-8-55_140.JPG 23-8-55_141.JPG

23-8-55_142.JPG 23-8-55_143.JPG 23-8-55_144.JPG