DSC 0090 resize

เปิดคอร์สการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 23 เรื่องจดหมายถึงมวลคริสตชน

รายงานข่าวโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ภาพข่าวโดย...วิมลรัตน์ กิจบำรุง

    แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ริเริ่มในการจัดโครงการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ โดยคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ (ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม ในปี พ.ศ. 2532 – 2552) ซึ่งโครงการฯนี้จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 –ปัจจุบัน   ต่อมาคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม มารับตำแหน่งผู้จัดการแผนกฯ  ในปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ก็ได้ดำเนินโครงการฯนี้ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีที่ 23  
    อนึ่ง ในปีนี้ทางแผนกคริสตศาสนธรรมฯ ได้จัดอบรมพระคัมภีร์เรื่องจดหมายถึงมวลคริสตชน : จดหมายของนักบุญยากอบ จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1-2 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1-3 และจดหมายของนักบุญยูดา  และเปิดคอร์สการอบรมฯในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 โดยคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยากร (ปีที่ 17) และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 122 คน

    โครงการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์  ทางแผนกฯจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม ห้องประชุมชั้น 2   
     ทางแผนกฯ ขอเปลี่ยนแปลงวันปิดคอร์สการอบรมฯ จากวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 เป็น วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555  และเรียนชดเชยวันเสารที่ 25 สิงหาคม แทนวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555  (ดูกำหนดการใหม่ได้ที่นี่)
     (ทางแผนกฯ ขอร่วมแสดงความยินดีโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม (14 กรกฎาคม) ด้วย Happy Birthday to you

DSC_0001_resize.jpg DSC_0002_resize.jpg DSC_0003_resize.jpg

DSC_0004_resize.jpg DSC_0005_resize.jpg DSC_0006_resize.jpg

DSC_0007_resize.jpg DSC_0008_resize.jpg DSC_0009_resize.jpg

DSC_0010_resize.jpg DSC_0011_resize.jpg DSC_0012_resize.jpg

DSC_0013_resize.jpg DSC_0014_resize.jpg DSC_0015_resize.jpg

DSC_0016_resize.jpg DSC_0026_resize.jpg DSC_0027_resize.jpg

DSC_0030_resize.jpg DSC_0032_resize.jpg DSC_0033_resize.jpg

DSC_0034_resize.jpg DSC_0035_resize.jpg DSC_0036_resize.jpg

DSC_0037_resize.jpg DSC_0043_resize.jpg DSC_0050_resize.jpg

DSC_0080_resize.jpg DSC_0081_resize.jpg DSC_0082_resize.jpg

DSC_0083_resize.jpg DSC_0085_resize.jpg DSC_0086_resize.jpg

DSC_0087_resize.jpg DSC_0088_resize.jpg DSC_0089_resize.jpg

DSC_0090_resize.jpg