แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ข้อคิดเรื่อง โหราจารย์ โดยโป๊ปฟรังซิส (พากย์ไทย 2.28 นาที วันที่ 8/1/2021)

สังฆมณฑลเชียงใหม่ - Chiang Mai Diocese