แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

2050084 bigthumbnailโอ้พระนางมารีย์ที่น่ารัก
ทรงตระหนักถึงแนวทางพระวางให้
จึงยินยอมพร้อมถวายกายและใจ
เพื่อรับใช้พระองค์ด้วยยินดี
พระนางทรงวางองค์ลงในเปล
พลางกล่อมเห่พระคริสต์พิสิฐศรี
เจริญวัยภายใต้พระบารมี
สมกับที่เป็นบุตรพระบิดา
ท่านโยเซฟดูแลเอาใจใส่
สุดดวงใจสุดรักยิ่งนักหนา
อยู่เคียงข้างพระองค์ทุกเวลา
อารักขาด้วยจงรักและภักดี
ลูกทั้งหลายเข้ามาขอพึ่งพา
วันทนาสามองค์ผู้ทรงศรี
ถวายเกียรติสรรเสริญสดุดี
รื่นฤดีตลอดกาลนานนิรันดร์