แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

65f6b1af244323ee543c1b1d9c487772เชิญเสด็จเถิดหนาพระทรงฤทธิ์
ดลในจิตผ่องแผ้วแล้วรอบรู้
ทั้งเด่นงามธรรมวิมลล้นพรั่งพรู
โปรดช่วยชูให้เป็นเช่นคำวอน
ให้ปวงข้าตื่นเต้นเห็นประจักษ์
องค์ความรักยอมพลีชีพเพื่อไถ่ถอน
นำความรอดแท้จริงมิ่งอมร
โปรดพระพรหรรษาศรัทธาจินต์
ขอบังคมพระบิดาศักดาเดช
นอบน้อมเกศเทิดเกียรติมิรู้สิ้น
พร้อมพระจิตและพระบุตรสุดชีวิน
โรจน์สิรินทร์เกียรติสรรเสริญเจริญพร
โมทนาคุณพระเจ้าทุกเช้าค่ำ
พระทรงธรรมศักดิ์สิทธิ์อดิศร
ทรงเป็นเอกศุภลักษณ์ศักดิ์บวร
เลื่องกำจรก้องหล้าเรืองฟ้าไกล