แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

129242659c174e6f035de3a537340b8aเชิญเสด็จมาเถิดพระเยซู   
โปรดกอบกู้มวลชนพ้นสงสาร
พ้นศัตรูหมู่มารคอยรังควาน   
ได้พบพานสุขใจในทรงชัย
พระองค์คือพลังอิสราเอล   
ทั้งทรงเป็นหนทางสว่างใส
อีกความจริงส่องชีวิตและจิตใจ   
องค์ภูวนัยทรงนำปวงประชา
ประสูติมาเพื่อช่วยประชากร   
พ้นโทษมรณ์ได้รอดปลอดโทษา
ทรงครองราชย์เหนือชนชาวโลกา   
ทรงนำพาสู่สถานพิมานแมน
โดยพระจิตนิจกาลของพระองค์   
ธ ยังทรงเนาในใจสุขแสน
และประทานสุขสันต์กันทั่วแดน   
ทวยราษฎร์แสนซึ้งใจในพระคุณ