แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

20160214 090531 resize

    อาสนวิหารอัสสัมชัญเปิดคอร์สการเรียนคำสอนผู้ใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ที่เตรียมจะเป็นคริสตชน ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.10-11.30 น. เริ่มคอร์สวันที่ 5 กรกฎาคม 2015 ถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 7 เดือน ซึ่งมีผู้สนใจเรียนประมาณ 30 คน
    ดังนั้น แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีเลือกสรรผู้สมัครเรียนคำสอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016  ในพิธีมิสซาฯ เวลา 08.30 น. โดยคุณพรชัย  แก้วแหวน  เป็นประธาน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

    เพื่อพาพวกเขาเข้าวัดเป็นทางการ และแนะนำให้ชุมชนคริสตชนรู้จัก มีประสบการณ์กับชุมชนคริสตชนของเรา ดังรายนามต่อไปนี้
1.    หลุยส์ กรพง  พัฒนานิผล
2.    เซซีลีโอ เนติ  กันตถาวร
3.    เลโอ  สุธาเทพ  โบสิทธิพิเชฎฐ์
4.    เอเฟรม อรรควัฒน์ วิรัชศิลป์
5.    ราฟาแอล นฤวัช  จันทับ
6.    กาเบรียล พิราม  จันทร์เรือง
7.    มาร์ธา พิจาริณี  จรัสศิริรัตน์
8.    อันนา อิศรญา  ไชยานนท์
9.    มารีอา  เคโกะ  ฮัทสัน
10.    เทเรซา แห่งกัลกัตตา สิริลักษณ์  บรรจงกุลลิขิต
11.    พอล แมรี่  กฤตยา จรัสพรธัญญา
12.    เทเรซา แห่งอาวีลา นันท์นภัส  จรัสพรธัญญา
13.    ลูเซีย วิลาวรรณ  แสงรัตนพร
14.    โรซา ปฐมาวดี  มงคลประพฤติ
15.    เซซีลีอา อัจฉรา  หน่อสร้อยทอง
16.    คาธารีนา ปรียาวรรณ์  จันทรคุปต์
17.    โรสแมรี่  กุณฑลี  คุปตะวาทิน
18.    มอนิกา ธนัชญา  วอนแม้น
ขอพี่น้องโปรดทักทายพวกเขา และภาวนาให้พวกเขาเป็นพิเศษด้วย