อนุญาตให้มอบความช่วยเหลือในการใกล้ตายหรือ
    การนำความตายมาให้โดยตรงนั้นขัดกับพระบัญญัติเสมอ “อย่าฆ่าคน” (อพย 20:13) ในทางตรงข้าม การเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆ และคอยช่วยเหลือบุคคลที่ใกล้ตาย เป็นมนุษยธรรมและเป็นหน้าที่ (2278-2279)
    คำว่า การุณยฆาตกรรมอย่างกระตือรือร้น และการุณยฆาตกรรมแบบไม่ดิ้นรน บ่อยครั้งมักจะเกิดความสับสนในการอภิปราย จริงๆ ที่สำคัญคือไม่ว่าจะอย่างไรบุคคลที่กำลังจะสิ้นใจก็ถูกฆ่า หรือยอมให้ตาย ในสิ่งที่เรียกว่า การุณยฆาตกรรมอย่างกระตือรือร้น บางคนกระทำการ “ช่วยเหลือ” โดยตรงให้บุคคลหนึ่งตาย และทำลายพระบัญญัติประการที่ห้า

ในสิ่งที่เรียกกว่าการุณยฆาตกรรมแบบไม่ดิ้นรนคือช่วยผู้อื่นในกระบวนการกำลังจะสิ้นใจ จึงเป็นการปฏิบัติตามพระบัญญัติ “รักเพื่อนมนุษย์” การุณยฆาตกรรมแบบไม่ดิ้นรน หมายถึง ในมุมมองของความตายที่ใกล้จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนของผู้ป่วย บุคคลหนึ่งระงับการแพทย์อย่างพิเศษ หรือที่มีราคาแพง ที่ไม่ได้สัดส่วนกับผลที่คาดหวัง ตัวผู้ป่วยเองต้องตัดสินใจที่จะงดขั้นตอน “พิเศษ” หรือต้องมีการแจ้งความตั้งใจนี้ล่วงหน้าไว้ในคำสั่ง ถ้าผู้ป่วยไม่มีความสามารถในการกระทำเช่นนั้น ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจะต้องแสดงความประสงค์หรือความปรารถนาที่น่าจะเป็นไปได้ของผู้ที่กำลังจะสิ้นใจ การดูแลรักษาตามปกติของผู้ที่กำลังจะสิ้นใจ ไม่ควรที่จะยกเลิก ความรักและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์สั่งให้กระทำดังนี้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นสิ่งถูกต้องและเป็นการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการใช้ยาแก้ปวดแม้จะมีความเสี่ยงในการที่ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตสั้นลง สิ่งที่สำคัญคือการใช้ยาดังกล่าว จะต้องไม่มีความตั้งใจที่จะนำมาซึ่งความตาย ไม่ว่าจะเป็นการสิ้นสุดลงในตัวมันเอง หรือวิธีการของการสิ้นสุดความเจ็บปวด 393

กระบวนการที่พักสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ไม่ใช่กระบวนการุณยฆาตกรรม เป็นคำตอบต่อสถานการณ์ของเราซึ่งเคารพต่อศักดิ์ศรีมนุษย์ การยัดเยียดจินตนาการและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นการรวบรวมกำลังเพื่อจะเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่ที่เรากำลังเผชิญอยู่ เฉพาะเมื่อวิธีการที่ถูกระงับออกไปนั้นมุ่งมั่นที่จะระงับ เมื่อผู้ใกล้จะสิ้นใจไม่เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต นั้นเป็นการเริ่มอารยธรรมแห่งความตาย
โรเบิร์ต สเปียมาน
(เกิด 1927)

ทุกอย่างที่ท่านต้องการรู้ในเรื่องการทำแท้งอยู่ในพระบัญญัติประการที่ห้า
พระคาดินัลคริสตอฟ เชิร์นบอร์น (เกิด 1945)

ท่านต้องไม่ฆ่าตัวอ่อนด้วยการทำแท้ง และจะต้องไม่เป็นสาเหตุให้ทารกแรกเกิดถึงแก่ความตาย
ดีดาเด 2 , 2 ศตวรรษที่ 3