facebook
^Back To Top

 • 1 1
  แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด “แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอิสราเอล” ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2019 ทำให้พ่อมีโอกาสร่วมเดินทางกับ พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพ พร้อมกับคณะครูคำสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
 • 2 2
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุม ตึกนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ท่าน และปิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ด้วย ในงานประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2652 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังสือคริสต์ศาสนาสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิกของเรา
 • 3 3
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30 ซึ่งได้เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2019 รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวข้อหนังสือเพลงสดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยาการให้การอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้า และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
 • 4 4
  ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมครูผู้ประสานงานคำสอนในโรงเรียน (สังฆมณฑล นักบวช ฆราวาส) ขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคุณครูเข้าร่วม 63 คน จากโรงเรียนของสังฆมณฑล 21 แห่ง โรงเรียนของนักบวช 16 แห่ง โรงเรียนฆรวาส 1 แห่ง และนักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม
 • 5 5
  คำสอนไปรษณีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของศาสนาคริสต์ คาทอลิก 1. เพื่อเข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้า และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2. ผู้ที่ต้องการรู้จักและใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้น 3. ผู้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าในชีวิต 4. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความศรัทธา 5. ผู้ที่ต้องการกำลังใจ 6. ผู้ที่ต้องการสันติสุขในการดำรงชีวิต

  
  
  

พระบัญญัติประการห้าห้ามการทำร้ายชีวิตมนุษย์ประเภทใด

พระบัญญัติประการห้าห้ามการทำร้ายชีวิตมนุษย์ประเภทใด
การฆ่าคนและการกระทำที่เป็นการสมรู้ร่วมคิดในการฆ่าคนเป็นสิ่งต้องห้าม การฆ่าพลเรื่อนที่ปราศจากอาวุธในสงคราม เป็นสิ่งที่ต้องห้าม การทำแท้งของความเป็นมนุษย์ตั้งแต่ในขณะที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ เป็นสิ่งต้องห้าม การฆ่าตัวตาย การทำให้ตนเองพิการ และพฤติกรรมที่ทำลายตัวเอง เป็นสิ่งต้องห้าม การุณยฆาตกรรมคือการฆ่าคนพิการ คนเจ็บป่วย และผู้ใกล้ตาย เป็นสิ่งต้องห้ามด้วยเช่นกัน (2268-2283,2322-2325)

ในปัจจุบัน บ่อยครั้งที่ผู้คนพยายามวนเวียนอยู่กับพระบัญญัติประการที่ห้ากับการโต้แย้งที่ดูเหมือนว่ามีมนุษยธรรม แต่การแก้ปัญหาอย่างมีมนุษยธรรมไม่ใช่ทั้งการุณยฆาตกรรมและการทำแท้ง ด้วยเหตุนี้ พระศาสนจักรจึงให้ความชัดเจนอย่างถ่องแท้ต่อคำถามเหล่านี้ ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการทำแท้ง บังคับผู้หญิงให้ไปทำแท้ง หรือเป็นเพียงการแนะนำให้กระทำแท้งถูกตัดขาดจากพระศาสนจักรโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับอาชญากรรมอื่นๆ ที่ต่อต้านชีวิตมนุษย์ ถ้าในทางจิตวิทยา บุคคลที่ป่วยฆ่าตัวตาย ความรับผิดชอบต่อการกระทำในการฆ่าบ่อยครั้งจะลดลง และในหลายกรณี เป็นโมฆะอย่างสมบูรณ์

จุดเริ่มต้นครั้งแรกเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในการให้ความสำคัญตามทัศนะคติพื้นฐานทางการแพทย์ เริ่มจากการยอมรับทัศนคติ พื้นฐานในกระบวนการการุณยฆาตกรรมนั่น คือว่าชีวิตนั้นไม่สมควรมีชีวิตอยู่อีกต่อไป ทัศนคตินี้ในระยะเริ่มแรกนั้นเป็นเพียงความกังวลของตนเองที่มีอย่างรุนแรง และการป่วยที่เรื้อรัง ค่อยเป็นค่อยไป ขอบเขตของผู้ที่จะรวมอยู่ในประเภทนี้ถูกขยายให้คลอบคลุมอันประกอบด้วย ผู้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลในสังคม อุดมการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เชื้อชาติที่ไม่พึงประสงค์ และในที่สุดทุกคนที่ไม่ใช่ชาวเยอรมัน แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าความมหาศาลของลิ่มเล็กๆ ในคานงัดจากแนวโน้มทั้งปวงของความคิดที่ได้รับแรงผลักดันคือทัศนคติต่อความเจ็บป่วยในการไม่ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ
เลโอ อเล็กซานเดอร์
(1905-1985 แพทย์ชาวอเมริกันยิว) ในเรื่องอาชญากรรม ของนาซี ในการทำการุณยฆาตกรรม

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10014
12003
73183
238343
396775
13744746
Your IP: 34.231.247.139
2019-09-20 10:42

สถานะการเยี่ยมชม

มี 113 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk