ทำไมจึงมีความอยุติธรรมในท่ามกลางมนุษย์
มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีเดียวกัน แต่มิใช่ทุกคนพบกับสภาพความเป็นอยู่แบบเดียวกัน ในกรณีที่ซึ่งความอยุติธรรมเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เป็นการขัดแย้งกับพระวรสาร ในกรณีที่ซึ่งมนุษย์ได้รับมอบพระพรและความสามารถต่างๆจากพระเจ้า พระเจ้าทรงขอให้เราพึ่งพาผู้อื่นในความรักเมตตา คนจำนวนหนึ่งต้องกระทำในสิ่งที่ผู้อื่นขาดแคลน (1936-1938, 1946-1947)

มีความไม่เสมอภาคประเภทหนึ่งในท่ามกลางมนุษย์ที่มิได้มาจากพระเจ้า แต่มาจากสภาพทางสังคม  โดยเฉพาะความอยุติธรรมในการกระจายวัตถุดิบ ที่ดิน  และทุนทั่วโลก พระเจ้าทรงคาดหวังให้เรากำจัดทุกสิ่งในโลกที่ตรงข้ามกับพระวรสารอย่างชัดเจน และไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์  ยังคงมีความไม่เสมอภาคอย่างอื่นอีกในท่ามกลางมนุษย์คือการเก็บน้ำพระทัยของพระเจ้าไว้ ความไม่เสมอภาคในความสามารถพิเศษ เงื่อนไขในการเริ่มต้น และโอกาสต่างๆ สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการเป็นมนุษย์หมายถึงการเป็นอยู่เพื่อผู้อื่นในความรักเมตตา  เพื่อที่จะแบ่งปันและส่งเสริมชีวิต 61

จงรักคนยากจน และอย่าหันหลังให้พวกเขา ถ้าท่านหันหลังให้คนยากจน ท่านก็หันหลังให้กับพระคริสตเจ้า  พระองค์ทรงกระทำให้พระองค์เองทรงเป็นผู้ที่หิวโหย ผู้เปลือยเปล่า ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย เพื่อว่าท่านและฉันจะได้มีโอกาสรักพระองค์
บุญราศี เทเรซา  แห่งกัลกัตตา
(1910-1997)