ทำไมพระสงฆ์เท่านั้นที่สามารถให้อภัยบาป
ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถให้อภัยบาปได้ นอกจากเขาได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้กระทำเช่นนั้น และอำนาจที่พวกท่านได้รับเพื่อรับประกันถึงการให้อภัยที่ท่านได้สัญญากับผู้รับศีลอภัยบาปอย่างแท้จริงตามหน้าที่ที่ได้รับ

พระสังฆราชเป็นตำแหน่งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้กระทำได้ แล้วจึงเป็นผู้ช่วยของท่านที่ได้รับการบวชคือ พระสงฆ์ (1461-1466,1495)