ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอะไร
    “ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์” ประกอบด้วยมนุษย์ทุกคนที่มอบความหวังไว้ในพระคริสตเจ้า และเป็นของพระองค์โดยทางศีลล้างบาป ไม่ว่าพวกเขาตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ก็ตาม    เพราะในองค์พระคริสตเจ้าเราเป็นกายเดียวกัน เรามีชีวิตร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน (946-962)

    พระศาสนจักรนั้นกว้างใหญ่และมีชีวิตมากกว่าที่เราคิด ในบรรดาสมาชิกของพระศาสนจักรทั้งที่มีชีวิตอยู่และสิ้นใจไปแล้ว (ทั้งผู้ที่อยู่ในกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์ หรืออยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า) บุคคลที่เรารู้จักหรือไม่รู้จัก นักบุญผู้ยิ่งใหญ่หรือคนธรรมดาสามัญ    แม้สิ้นใจไปแล้วก็สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เราเรียกหานักบุญองค์อุปถัมภ์ของเราหรือนักบุญที่เราชื่นชอบ รวมทั้งบรรดาญาติพี่น้องและบรรดามิตรสหายของเราที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเราเชื่อว่าพวกเขาได้อยู่กับพระเจ้าแล้ว และในทางกลับกันโดยอาศัยการภาวนาวอนขอของเรา เราสามารถช่วยเหลือผู้ที่เรารักซึ่งได้จากไปแล้วแต่ยังต้องรับการชำระให้บริสุทธิ์ สิ่งใดก็ตามที่บุคคลกระทำหรือต้องทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสตเจ้าและในพระองค์ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น  แต่น่าเสียดายที่บาปทุกประการทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ด้วย-> 126

“ถ้าอวัยวะหนึ่งเป็นทุกข์ อวัยวะอื่นๆ ทุกส่วนก็ร่วมเป็นทุกข์ด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะอื่นๆ ทุกส่วนก็ร่วมยินดีด้วยเช่นเดียวกัน” (1คร 12 : 26)
“อย่าร้องไห้เสียใจเลย เพราะเมื่อข้าพเจ้าตายไปแล้ว ข้าพเจ้าจะมีประโยชน์แก่ท่านมากกว่า และข้าพเจ้าจะช่วยท่านได้ดีกว่าเมื่อข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่” นักบุญโดมินิก (1170-1220 ผู้ก่อตั้งคณะโดมินิกัน กล่าวแก่เพื่อสมาชิกเมื่อท่านใกล้จะสิ้นใจ