^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

sac2

คำสอนออนไลน์ หลักความเชื่อคาทอลิก

cat2

Facebook แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ

face2

ความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรและชาวยิวคืออะไร

ความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรและชาวยิวคืออะไร
    ชาวยิวเป็น “พี่คนโต” ของคริสตชน เพราะพระเจ้าทรงรักเขาเป็นพวกแรก และตรัสแก่เขาเป็นกลุ่มแรก พระเยซูคริสตเจ้าเป็นชายชาวยิวคนหนึ่งและความจริงนี้ทำให้เป็นหนึ่งเดียวกัน พระศาสนจักรรับรองว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต และความจริงนี้ทำให้เราแตกแยกกัน ในการรอคอยการเสด็จมาครั้งสุดท้ายของพระเมสสิยาห์ เราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน (839-840)

    ความเชื่อของชาวยิวเป็นรากฐานความเชื่อของเรา พระคัมภีร์ของชาวยิวที่เราเรียกว่าพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนั้น เป็นภาคแรกในพระคัมภีร์ของเรา ความคิดของคริสตชนชาวยิวเรื่องมนุษย์และศีลธรรม ซึ่งได้รับการหล่อหลอมจากพระบัญญัติสิบประการ เป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยตะวันตก เป็นเรื่องน่าอับอายที่ตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา คริสตชนไม่เต็มใจยอมรับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับศาสนายิว และเหตุผลบิดเบือนทางเทววิทยาได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านชายยิว    ซึ่งบ่อยครั้งก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ในระหว่างปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2000 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้มีพระดำรัสขออภัยในเรื่องนี้ สังคายนาวาติกันที่สองได้แถลงอย่างชัดเจนว่า ชาวยิวในฐานะประชากรมิใช่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้ตรึงพระคริสตเจ้าบนไม้กางเขน -> 96-97} 335

“จงอย่าคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติหรือคำสอนของบรรดาประกาศก เรามิได้มาเพื่อลบล้าง แต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์” (มธ 5 : 17)
“ผู้ปกครองจักรวรรดิไรซ์ที่สาม หรือนาซีเยอรมนีต้องการกำจัดประชากรชาวยิวทุกคน...ลึกๆ แล้ว ในอาชญากรรมเลวร้ายที่ต้องการกวาดล้างประชาชนเหล่านี้ ก็คือต้องการฆ่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเรียกอับราฮัม ผู้ตรัสบนภูเขาซีนายและทรงวางพระบัญญัติ เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับมนุษยชาติ อันเป็นหลักการที่มีคุณค่าตลอดกาล” สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 (28 พฤษภาคม 206 ที่ Auschwitz, Birkenau)
“สำหรับเรา ศาสนายิวมิใช่สิ่งภายนอกแต่เป็นแก่นของศาสนาเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่เหมือนศาสนาอื่น พวกท่านเป็นพี่ชายที่ได้รับสิทธิ์พิเศษ และกล่าวได้ว่า ท่านเป็นพี่ชายคนโตของเรา” สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 (1920-2005) ระหว่างการเสด็จเยี่ยมศาลาธรรมของชาวยิวในกรุงโรม ค.ศ. 1986

ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
475
12666
66516
389523
423502
17872788
Your IP: 34.204.168.209
2020-05-29 00:35

สถานะการเยี่ยมชม

มี 141 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk