^Back To Top

 • 1 1
  หลักปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกบรรดาอัครสาวก

ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกบรรดาอัครสาวก
    พระเยซูเจ้าทรงมีศิษย์มากมายอยู่ล้อมรอบพระองค์ ทั้งชายและหญิง ในแวดวงคนเหล่านี้ พระองค์ทรงเลือกชายสิบสองคน ซึ่งเรียกว่า อัครสาวก (ลก 6 : 12-21) พระองค์ทรงฝึกฝนบรรดาอัครสาวกเป็นพิเศษ และมอบความไว้วางใจในภาระหน้าที่ต่างๆ “ทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้า และรักษาโรค” (ลก 9 : 2) พระเยซูเจ้าทรงพาอัครสาวกทั้งสิบสองคนไปในงานเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ซึ่งพระองค์ทรงสั่งพวกเขาว่า “จงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” (ลก 22 : 19ข) (551-553, 567)

    บรรดาอัครสาวกกลายเป็นประจักษ์พยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า และเป็นผู้รับประกันความจริงเกี่ยวกับพระองค์ พวกเขาสานต่อพันธกิจของพระองค์ หลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว พวกเขาเลือกผู้สืบทอดงานศาสนบริการ คือ บรรดาพระสังฆราช ในปัจจุบัน ผู้สืบทอดตำแหน่งบรรดาอัครสาวก ใช้อำนาจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้ พวกท่านปกครอง อบรมสั่งสอน และประกอบพิธีกรรม ความร่วมมือกันของบรรดาอัครสาวกกลายเป็นโคสร้างพื้นฐานสำหรับเอกภาพของพระศาสนจักร (สืบจากบรรดาอัครสาวก)    เปโตรเป็นอัครสาวกที่โดดเด่นในบรรดาสิบสองคนนี้ คือ พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจพิเศษให้ท่าน “ท่านคือศิลา บนศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา” (มธ 16 : 18) บทบาทหน้าที่พิเศษของเปโตรในท่ามกลางบรรดาอัครสาวก ได้พัฒนามาเป็นหน้าที่ศาสนบริกรของพระสันตะปาปา ->137

“พระเยซูเจ้าทรงเริ่มสอนบรรดาศิษย์ว่า บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการทรมานอย่างมาก จะถูกบรรดาผู้อาวุโส มหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ (มธ 8 : 31)

ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6373
17414
55593
109013
390163
17168776
Your IP: 35.175.121.230
2020-04-09 13:52

สถานะการเยี่ยมชม

มี 204 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk