^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

ที่กล่าวว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ในเวลาเดียวกัน หมายความว่าอะไร

ที่กล่าวว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ในเวลาเดียวกัน หมายความว่าอะไร
    ในพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งในพวกเราอย่างแท้จริง จึงทรงเป็นพี่น้องของเรา อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน ความเป็นพระเจ้าของพระองค์มิได้สิ้นสุดลง พระองค์ยังคงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา สังคายนาที่คัลซิโดเนีย ในปี ค.ศ. 451 สอนว่า ความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์ในพระเยซูคริสตเจ้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน “โดยไม่แบ่งแยก หรือปะปน” (4634-467, 469)

    พระศาสนจักรต่อสู้มาเป็นเวลานานกับปัญหาการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์ในพระเยซูคริสตเจ้า ความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์ไม่ใช่การแข่งขันกัน ซึ่งทำให้พระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าเพียงบางส่วนและเป็นมนุษย์บางส่วน ทำให้ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์ในพระเยซูเจ้าเกิดความสับสน ลัทธิ Docetism เชื่อว่า พระเจ้าทรงรับเอาร่างกายของมนุษย์ในพระเยซูเจ้า สิ่งนี้มิใช่เพียงลักษณะที่ปรากฏ แต่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง แต่ลัทธิ Nestorianism เชื่อว่า มีสองบุคคลต่างกันในพระคริสตเจ้า ส่วนลัทธิ Monophysitism เชื่อว่าธรรมชาติมนุษย์มิได้มีอยู่อีกต่อไปในพระธรรมชาติของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสตเจ้า ความขัดกันเหล่านนี้เป็นความเชื่อที่ผิด หรือที่เรียกว่า เฮเรติก พระศาสนจักรยึดมั่นในความเชื่อที่ว่าพระเยซูคริสเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้    ในเวลาเดียวกัน ประโยคที่มีชื่อเสียงว่า “โดยไม่แบ่งแยกหรือสับสน” สังคายนาแห่งคัลซิโดเนีย) มิได้พยายามอธิบายบางอย่างที่สูงเกินไปสำหรับความเข้าใจของมนุษย์ แต่วางของเขตของความเชื่อ เป็นการแสดง “แนวทาง” ที่จำเป็นต้องแสวงหาธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้า

“ศาสนาที่ปราศจากข้อเร้นลับหรือธรรมล้ำลึก ศาสนานั้นย่อมเป็นเพียงศาสนาที่ปราศจากพระเจ้า” Jeremy TAYLOR (1613-1667 นักเขียนชีวิตฝ่ายจิต ชาวอังกฤษ)
ธรรมล้ำลึก (Mystery) (ภาษากรีก mysterion ความเร้นลับ) ธรรมล้ำลึกเป็นข้อความจริง (หรือแง่มุมหนึ่งของความจริง) ซึ่งความรู้ที่อาศัยหลักเหตุผลไม่สามารถเข้าถึงได้

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1167
8144
52063
42094
420929
17946288
Your IP: 34.232.62.209
2020-06-05 04:13

สถานะการเยี่ยมชม

มี 317 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk