^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

sac2

คำสอนออนไลน์ หลักความเชื่อคาทอลิก

cat2

Facebook แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ

face2

ทำไมพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิง

ทำไมพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิง
    พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรัก และแบบอย่างอุดมคติของความเป็นหนึ่งเดียว พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง เพื่อให้ทั้งสองเป็นภาพลักษณ์พระธรรมชาติของพระองค์ (369-373, 383)

    พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงมีความปรารถนาที่จะเติมเต็มกันและกันให้สมบูรณ์ด้วยการพบปะเพศตรงข้าม ชายและหญิงมีศักดิ์ศรีเดียวกันอย่างแท้จริง แต่ลักษณะพัฒนาการความเป็นชายและหญิงนั้น แสดงถึงมิติที่แตกต่างกันในความสมบูรณ์ของพระเจ้า พระเจ้ามิใช่ชายหรือหญิง ทรงแสดงพระองค์เป็นทั้งบิดา (ลก 6 : 36) และมารดา (อสย 66 : 13) ในความรักของชายและหญิงโดยเฉพาะในการแต่งงาน ซึ่งชายและหญิงกลายเป็น “เนื้อเดียวกัน” (ปฐก 2 : 24) เขาได้รับอภิสิทธิ์ที่จะสัมผัสถึงความสุขของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า มนุษย์ทุกคนพบความสมบูรณ์สูงสุดของเขาในพระองค์ ความรักของพระเจ้านั้นซื่อสัตย์ เช่นเดียวกัน ความรักของมนุษย์จึงแสวงหาที่จะซื่อสัตย์ และความรักนี้สร้างสรรค์เพราะจากการแต่งงานที่ชีวิตใหม่ได้บังเกิดขึ้น ->260} 400-401} 416-417

“พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” (ปฐก 1 : 27)
“มนุษย์อยู่เพียงคนเดียวนั้นไม่ดีเลย เราจะสร้างผู้ช่วยที่เหมาะกับเขาให้” (ปฐก 2 : 18)
“ยิ่งไปกว่านั้น เราอ่านพบว่ามนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ “คนเดียว” (เทียบ ปฐก 2 : 18) เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน “เอกภาพของทั้งสองคน” และดังนั้น ในความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้วย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ชายและหญิง และหญิงและชาย    การเป็นบุคคลในภาพลักษณ์และความเหมือนของพระเจ้าจึงเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ในความสัมพันธ์ในความเกี่ยวข้องกับผู้อื่น นอกจาก “ฉัน” เป็นการโหมโรงเพื่ออธิบายถึงการเผยแสดงพระองค์เองของพระเจ้าสามพระบุคคล การดำรงอยู่ในความสามัคคีในความเป็นหนึ่งเดียวของพระบิดา พระบุตรและพระจิต” สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 (1920-2005 พระสันตะปาปาองค์แรกจากตะวันออก ทรงก่อตั้งวันเยาวชนโลก)

ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1227
12666
67268
390275
423502
17873540
Your IP: 34.204.168.209
2020-05-29 02:11

สถานะการเยี่ยมชม

มี 186 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk