^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

sac2

คำสอนออนไลน์ หลักความเชื่อคาทอลิก

cat2

Facebook แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ

face2

บทยืนยันความเชื่อของบรรดาอัครสาวกกล่าวไว้อย่างไร

บทยืนยันความเชื่อของบรรดาอัครสาวกกล่าวไว้อย่างไร
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดิน
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี
ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ
วันที่สามทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตาย เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์
การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาแมน

“ไม่มีมนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่คนเดียว ไม่มีมนุษย์คนใดมีความเชื่อเพียงลำพัง พระเจ้าตรัสพระวาจาของพระองค์แก่เรา และพระองค์ทรงเรียกเรามาร่วมกันสร้างชุมชนประชากรของพระองค์และพระศาสนจักรของพระองค์    หลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปเฝ้าพระบิดาของพระองค์ พระศาสนจักรจึงเป็นเครื่องหมายถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในโลก”    นักบุญบาซิล องค์ใหญ่ (พระสังฆราชในศตวรรษที่ 5)

บทข้าพเจ้าเชื่อจากสังคายนานิเชอา คอนสแตนติโนเปิลกล่าวไว้อย่างไร
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ เนรมิตฟ้าดิน ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า เป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
เป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้ มิได้ทรงถูกสร้าง แต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
อาศัยพระบุตรนี้ ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา เพราะเห็นแก่เรามนุษย์ เพื่อทรงช่วยเราให้รอด
พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์ พระองค์ทรงรับเอากายจากพระนางมารีย์พรหมจารี
ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
สมัยปอนติอัส ปีลาต พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
พระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้ ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพในวันที่สาม ตามความในพระคัมภีร์
เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระบิดา
พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
รัชสมัยของพรัองค์จะไม่มีสิ้นสุด
ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิต พระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
พระองค์ดำรัสทางประกาศก
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนจักรหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก
ข้าพเจ้าประกาศยืนวันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ และคอยชีวิตในโลกหน้า อาแมน

“องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา ทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติ ปัญญา  และ สุดกำลังของท่าน” (มก 12 : 29-30)
ลัทธิพระเจ้าองค์เดียว (Monotheism) (ภาษากรีก monos คนเดียว และ theos พระเจ้า คือ ข้อความเชื่อที่ว่ามีพระเจ้าองค์เดียว) เป็นคำสอนที่ว่า พระเจ้ามีลักษณะเฉพาะ สมบูรณ์ เป็นส่วนบุคคล และเป็นสิ่งสูงสุดของทุกสิ่ง ศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ ศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอิสลาม
ยาห์เวห์ (YHWH/Yahweh) พระนามที่สำคัญที่สุดของพระเจ้าในพระคัมภีร์ พระธรรมเดิม (อพย 3 : 14) ซึ่งสามารถแปลได้ว่า “เราเป็นผู้ที่เราเป็น” ทั้งสำหรับชาวยิว และ สำหรับคริสตชน ก็เช่นกัน เป็นการเรียกขานพระเจ้า พระองค์เดียวของโลกทั้งมวล พระผู้สร้างของพวกเขา ผู้ปกปักรักษา ผู้ร่วมทำสัญญา ผู้กอบกู้จากการเป็นทาสในอียิปต์ ผู้พิพากษา และผู้ไถ่กู้

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6558
13598
59933
382940
423502
17866205
Your IP: 34.204.168.209
2020-05-28 11:00

สถานะการเยี่ยมชม

มี 284 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk