^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

sac2

คำสอนออนไลน์ หลักความเชื่อคาทอลิก

cat2

Facebook แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ

face2

บทยืนยันความเชื่อเกิดขึ้นได้อย่างไร

บทยืนยันความเชื่อเกิดขึ้นได้อย่างไร
    บทยืนยันความเชื่อ    มีที่มาจากพระเยซูเจ้าผู้ทรงสั่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ให้โปรดศีลล้างบาป    ซึ่งพวกเขาต้องให้ผู้ที่จะรับศีลล้างบาปยืนยันความเชื่อที่ชัดเจนแน่นอน คือ ความเชื่อในพระบิดา พระบุตร และพระจิต (พระตรีเอกภาพ) (188-191)

    หลักพื้นฐานของบทยืนยันข้าพเจ้าเชื่อทุกแบบ ซึ่งภายหลังมีการปรับปรุงนั้น ล้วนเป็นการยืนยันความเชื่อในพระเยซูเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงมอบพันธกิจแก่ผู้ที่เชื่อ พระองค์ตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต” (มธ 28 : 19)    บทยืนยันความเชื่อของพระศาสนจักร เป็นการพัฒนามาจากความเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวสามพระบุคคล บทยืนยันความเชื่อไม่ว่าจะเป็นแบบใด จะเริ่มต้นด้วยการยืนยันความเชื่อของ พระบิดา  พระผู้ทรงสร้าง พระผู้ปกปักรักษาโลก และกล่าวถึง พระบุตร ซึ่งโลกและเราแต่ละคนได้รับการไถ่กู้โดยทางพระองค์ และจบด้วยการยืนยันความเชื่อใน พระจิตเจ้า ผู้ทรงเป็นการประทับอยู่ของพระเจ้า ในพระศาสนจักรและในโลก

“พระศาสนจักรดูแลรักษา (ความเชื่อและคำเทศน์สอนของบรรดาอัครสาวก) ด้วยความเอาใจใส่ เสมือนดูแลบ้านที่มีอยู่เพียงหลังเดียว และเชื่อด้วยว่าเป็นดังจิตวิญญาณและหัวใจดวงเดียวกัน พระศาสนจักรเทศน์สอนและถ่ายทอดความเชื่อนี้ด้วยเสี่ยงเดียวกัน ประหนึ่งว่ามีเพียงปากเดียว" นักบุญอิเรเนอุสแห่งลีออง (135-202 ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร)
“ขอให้ บทข้าพเจ้าเชื่อ เป็นดังกระจกเงา จงมองดูตัวเองในนั้น เพื่อดูว่าท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านยืนยันจริงๆ หรือไม่ และจงชื่นชมยินดีในความเชื่อของท่านทุกๆ วัน” นักบุญออกัสติน (354-430)

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
7683
13598
61058
384065
423502
17867330
Your IP: 34.204.168.209
2020-05-28 12:45

สถานะการเยี่ยมชม

มี 222 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk