^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

เราสามารถบอกได้อย่างไรว่า อะไรคือ ความเชื่อแท้

เราสามารถบอกได้อย่างไรว่า อะไรคือ ความเชื่อแท้
เราพบความเชื่อแท้ได้ในพระคัมภีร์ และในธรรมประเพณีที่มีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร (76, 80-82, 85-87, 97,100)
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ พัฒนามาจากความเชื่อของพระศาสนจักร พระคัมภีร์ และธรรมประเพณีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน การถ่ายทอดความเชื่อไม่ได้กระทำโดยผ่านเอกสารเป็นหลักในพระศาสนจักรยุคแรก มีการกล่าวกันว่า พระคัมภีร์นั้น “ก่อนที่จะมีการเขียนบนกระดาษหนัง ได้มีการเขียนในหัวใจของพระศาสนจักรก่อนแล้ว”

บรรดาศิษย์และ    บรรดาอัครสาวกได้รับประสบการณ์ชีวิตใหม่โดยการมีชีวิตเป็นมิตรกับพระเยซูเจ้า พระศาสนจักรสมัยแรกเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาในมิตรภาพนี้ ซึ่งยังคงสืบเนื่องต่อมาในลักษณะที่แตกต่างไปหลังการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า    คริสตชนยุคแรกยึดถือย่างมั่นคงใน “คำเทศน์สอนและมิตรภาพของบรรดาอัครสาวก การบิปัง และการอธิษฐานภาวนา” (กจ 2 : 42)    พวกเขาสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ก็เปิดกว้างต่อผู้อื่นด้วย และนี่คือความเชื่อของเราในปัจจุบัน คือ คริสตชนเชื้อเชิญผู้อื่นให้มารู้จักมีมิตรภาพกับพระเจ้าในพระศาสนจักรคาทอลิก    ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันนี้ ดำรงอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่สมัยบรรดาอัครสาวก

การแพร่ธรรม (Mission) (ภาษาลาติน Missio การส่งไป) การแพร่ธรรมเป็นสาระสำคัญของพระศาสนจักร และเป็นคำสั่งของพระเยซูเจ้า ให้คริสตชนทุกคนประกาศพระวรสาร ทั้งด้วยคำพูดและการกระทำ เพื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะได้มีอิสระในการตัดสินใจเลือกพระคริสตเจ้า
อัครสาวก (Apostle) (ภาษากรีก apotolos ผู้ส่งสาร ผู้แทน) ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ แรกเริ่มใช้เรียกบุรุษ 12 คนซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเรียกให้มาเป็นผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดและเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ นักบุญเปาโลได้รับสิทธิพิเศษ ท่านถือว่าตนเองเป็นอัครสาวกด้วย เพราะพระคริสตเจ้าทรงเรียก
“ข้าพเจ้าได้รับสิ่งใดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้มอบสิ่งนั้นให้ต่อให้ท่าน” (1 คร 11 : 23)
“ธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์และพระคัมภีร์ จึงมีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เพราะทั้งสองสิ่งยนีรับมาจากพระเจ้า ซึ่งเป็นบ่อเกิดอันเดียวกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และมุ่งไปยังจุดหมายเดียวกัน” (การเผยความจริงของพระเจ้า ข้อ 9)

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
431
8144
51327
41358
420929
17945552
Your IP: 34.232.62.209
2020-06-05 02:34

สถานะการเยี่ยมชม

มี 199 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk