แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ตู้ศีล (The Tabernacle)
ตู้ศีลที่เก็บแผ่นศีลที่เสกแล้ว เป็น “เต็นท์” ที่พระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเรา

Coeburn Tabernacleตู้ศีล ภาษาละติน ใช้คำว่า Tabernaculum กำเนิดมาจาก เต็นท์ ในประวัติศาสตร์แห่งความรอด “เต็นท์นัดพบ” เป็นสัญลักษณ์หมายถึง การประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์ เป็นสถานที่ที่โมเสสได้ไปสนทนากับพระยาเวห์ในนามของประชากร “เหมือนมิตรสหายสนทนากัน” (อพย.33.11) ในพันธสัญญาใหม่ นักบุญเปาโลเปรียบเทียบมนุษยชาติของพระคริสตเจ้ากับเต๊นท์ที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์ (1) บทนำพระวรสารโดยนักบุญยอห์น ซึ่งเขียนเป็นภาษากรีก บันทึกไว้ว่า “พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์”และมาประทับ (คำในภาษากรีกคือ eskenosen “ปักเต๊นท์”) ท่ามกลางเรา (ยน.1.24)

ตู้ศีลในวัดต่างๆ เป็นตู้ขนาดเล็ก ประดับลวดลาย มีกุญแจด้วย มักติดกับกำแพง หรือข้างพระแท่นเพื่อเก็บแผ่นศีลที่เสกแล้ว แผ่นศีลที่เสกในช่วงมิสซา กำเนิดการเก็บมาจากจุดหมายที่จะนำไปส่งให้คนป่วยหรือคนใกล้ตาย (The viaticum) ยังเป็นกรณีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ระหว่างช่วง 2 ศตวรรษสุดท้าย เนื่องจากมีความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทเพิ่มขึ้น แผ่นศีลที่เก็บไว้ในตู้ศีล จึงเป็นสิ่งที่มีคนมาแสดงคารวกิจอย่างเงียบๆ และเป็นเวลายาวนาน

เครื่องหมาย 2 ประการที่แสดงว่ามีศีลอยู่ในตู้ศีล ประการแรกคือ มีผ้าคลุม (canopy) มาจากคำกรีก konopion, “มุ้งกันยุง” ผ้าคลุมตู้ศีลเปลี่ยนสีตามปีปฏิทินพิธีกรรม (สีม่วง สีขาว หรือสีเขียว) ตู้ศีลมีรูปทรงเหมือนเต๊นท์ เครื่องหมายอีกประการแสดงการประทับขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือ ตะเกียงที่จุดสว่าง ข้างตู้ศีล เป็นสัญลักษณ์ที่นำมาจากพันธสัญญาเดิม (2) เป็นตะเกียงไฟฟ้าที่ใช้ในเวลากลางคืน แต่ก่อนใช้ตะเกียงน้ำมันพร้อมกับไส้ตะเกียง ฝาครอบเป็นแก้วสีแดง นี่เป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณที่ได้รับเชิญให้เผาตัวเอง เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าโดยใช้เวลานั้นสำหรับพระองค์

แต่ไม่ควรมีความสับสนระหว่างเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ ด้วยเหตุนี้ ตู้ศีลจึงต้องไม่วางบนพระแท่นใหญ่ ซึ่งได้อธิบายไปแล้วว่าพระแท่นเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของพระคริสตเจ้า ดังนั้นจึงวางไว้ต่างหากและเห็นชัดโดยมีหรือไม่มีผ้าหรือไฟ องค์พระเยซูที่ปกติประทับในแผ่นศีลที่ได้รับการเก็บไว้ในตู้ศีล ต้องได้รับความเคารพ แต่ไม่ใช่ไว้บนพระแท่น ด้วยประการฉะนี้ เราจึงติดตั้งตู้ศีลที่ผนังของสถานที่ประกอบพิธี หรือติดอยู่บนพระแท่น ด้านข้างของวัดจะเหมาะสมกว่า เช่น วัดน้อยหลักของอาสนวิหารที่เปิดไปสู่ตรงกลางของทางเดิน

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์

สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส "ศาสนบริกรดั้งเดิม" ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 6:24-35) เมื่อประชาชนเห็นว่าทั้งพระเยซูเจ้า และบรรดาศิษย์ไม่อยู่ที่นั่นแล้ว ก็ลงเรือ มุ่งไปที่เมืองคาเปอรนาอุมเพื่อตามหาพระเยซูเจ้า เมื่อพบพระองค์ที่ฝั่งตรงข้าม จึงทูลถามว่า “พระอาจารย์ ท่านมาที่นี่เมื่อไร” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ แต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่ม อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไป...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 1 สิงหาคม “เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด ” (มธ 14 : 16) จงมีที่ว่างเผื่อไว้บนโต๊ะด้วย บทไตร่ตรอง ข้าพเจ้าคิดว่า บทภาวนาก่อนอาหารของคนอเมริกันนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งที่น่าสนใจมาก...
ข้อคิดข้อรำพึง อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ปี B “เราเป็นปังแห่งชีวิต” มีชายขี้เมาคนหนึ่ง เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วย นิสัยชอบดื่มเมามายของเขาทำให้ภรรยาและลูกๆ ต้องทนทุกข์ทรมานมาก เขาใช้เงินทั้งหมดไปกับการดื่ม แต่มาวันหนึ่ง เขาได้ไปฟื้นฟูจิตใจ กลับใจมาเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า และเลิกดื่มอีกต่อไป สองสามเดือนต่อมา ขณะที่เดินไปตามถนน เขาพบเพื่อนที่เคยร่วมวงดื่มกันมาก่อน เพื่อนถามว่า...
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 14:1-12) เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า จึงตรัสกับข้าราชบริพารว่า “คนนี้คือยอห์นผู้ทำพิธีล้างที่กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย ดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้” กษัตริย์เฮโรดทรงสั่งให้จับกุมยอห์นล่ามโซ่และขังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟีลิปพระอนุชา ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับนางมาเป็นมเหสี” กษัตริย์เฮโรดต้องการจะฆ่ายอห์น แต่ทรงเกรงประชาชน เพราะประชาชนคิดว่ายอห์นเป็นประกาศก...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 31 กรกฏาคม “พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเราจะทำกับท่านอย่างที่ช่างปั้นหม้อคนนี้ทำไม่ได้หรือ”...
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 13:54-58) เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมายังถิ่นกำเนิดของพระองค์ ทรงสั่งสอนในศาลาธรรมของชาวยิว...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 30 กรกฏาคม “จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา...
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 11:19-27) ชาวยิวจำนวนมากมาหามารธาและมารีย์เพื่อปลอบใจนางในการตายของพี่ชาย เมื่อมารธารู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังเสด็จมา นางก็ออกไปรับเสด็จ...

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน บิชอปคาทอลิกและเขตปกครอง 11 สังฆมณฑล ในประเทศไทย
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง บิชอปคาทอลิกและเขตปกครอง 11 สังฆมณฑล ในประเทศไทย กิจกรรมที่ 1 แผนที่ ท่านเพียงแต่แตะที่รูปอาสนวิหาร ท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสังฆมณฑลนั้นๆ กิจกรรมที่ 2 เกมจับคู่ 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ 3 เกมตอบคำถาม บิชอป 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย

สุขใจไปกับวันพระเจ้า

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 2 กิจกรรม คือ 1. เกม เรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้อง บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 6:24-35) 2. เกม แฮงค์แมน บทอ่านจากหนังสืออพยพ...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:30-34 กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี B)ออนไลน์
วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:7-13 กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Jesus, the Christ
พระนาม เยซู หมายความว่า “พระเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้น” เป็นพระนามซึ่งทูตสวรรค์คาเบรียลทูลพระนางมารีย์ให้ตั้งเป็นพระนามของพระบุตรของพระนาง พระบุตรของพระเจ้า บรรดาผู้ติดตามพระองค์เพิ่มเติมคำว่า...
Jerusalem
กรุงเยรูซาเล็ม ดังที่รู้จักกันในนามว่า ศิโยน เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของประชากรของพระยาห์เวห์ กรุงเยรูซาเล็ม เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาคริสตชนด้วย เหตุว่าพระเยซูเจ้าทรงเจริญชีวิตเป็นเวลานานที่นั่น...
inspiration
คำว่า การดลใจ หมายความว่า...
incense
กำยานคือ การผสมผสานของกลิ่นหอมและเครื่องเทศซึ่งส่งควันที่มีกลิ่นหอมหวาน ปกติจะใช้กำยานเมื่อมีการสวดภาวนา...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - การภาวนา
มธ. 6:6-7 ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว ปิดประตู อธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่ง แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งจะประทานบำเหน็จให้ท่าน เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา เขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง กจ. 6:4 ส่วนเราจะอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจา รม....
พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์...
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ...

นักบุญโยเซฟ

นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังจะสิ้นใจ
เมื่อเราพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้ว โยเซฟเป็นบุคคลหนึ่งที่สิ้นใจอย่างศักดิ์สิทธิ์ในบรรดาคนเหล่านั้น เราไม่รู้แน่ชัดว่าท่านสิ้นใจเมื่อใด แต่เรารู้ว่ามีใครบ้างที่อยู่เคียงข้างท่าน พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์พรหมจารีย์อยู่เคียงข้างท่าน กุมมือท่านไว้และเตือนใจท่านให้วางใจในพระเจ้า ช่างสงบยิ่งนัก...
นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนผู้ประสบความทุกข์ยาก
บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวัง...

CCBKK Channel

find us on youtube

Facebook CCBKK

ไบเบิลไดอารี่ เดือนสิงหาคม

BD 2021 front re

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พระวาจาแห่งคุณธรรม

jit22

สถิติเยี่ยมชม (22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1511
9231
1511
1511
318031
22385323
Your IP: 34.226.244.254
2021-08-01 05:05

สถานะการเยี่ยมชม

มี 141 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์