แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทูตสวรรค์ (The Angels)
ทูตสวรรค์อยู่ในเหตุการณ์ที่สำคัญทุกเหตุการณ์
ในชีวิตของพระคริสต์ทั้งยังเป็นเพื่อนและผู้อารักขาของเราด้วย


    บนเพดานโค้งๆของวิหารแบบบารอค (ศิลปะในศตวรรษที่ 17) ต่างๆมักจะเต็มไปด้วยชาวเครูบิมพร้อมกับปีกทอง ในสองมิติหรือบ่อยครั้งจะเป็นสามมิติ พวกเขาจะติดตามพระคริสต์ พระมารดาหรือบรรดานักบุญ อยู่ตรงขอบเมฆ แต่ว่าทูตสวรรค์เหล่านี้จะเป็นอะไรมากไปกว่าการประดับประดาที่ชวนศรัทธา สำหรับหลายๆคนในสมัยของเรา พวกท่านเป็นเพียงแต่การแสดงออกมาทางภาพของความศักดิ์สิทธิ์ครบครันที่ไม่อาจเข้าไปถึงได้ หรือเป็นเพียงจินตนาการไม่เป็นจริง หรือพวกท่านเป็นเพียงแต่ชาว “สวรรค์ชั้นเจ็ด” ที่จินตนาการขึ้นมา

    แต่ในพิธีกรรมและในพระคัมภีร์พูดถึงทูตสวรรค์เสมอว่า ท่านได้รับมอบหน้าที่ที่ถ่อมตนแต่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์แห่งความรอด เป็นผู้ถือสารของพระเจ้าและเป็นเพื่อนของมนุษย์ ในภาษากรีกคำว่าทูตสวรรค์หมายถึง “ทูต” หรือ “ผู้ส่งข่าว” ทูตสวรรค์เป็นพยานถึงความสนพระทัยที่น่ารักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรามนุษย์ ดังนั้นพวกท่านจึงเป็นทูตสวรรค์ผู้คุ้มครองเรา
    ในพระวรสารทูตสวรรค์มักจะปรากฏตัวในช่วงเวลาที่สำคัญของธรรมล้ำลึกของพระเยซูคริสต์ การแจ้งสารคงจะเป็นฉากที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดซึ่งทูตสวรรค์ได้มีบทบาทที่สำคัญ (๑) ในการบังเกิดของพระคริสต์ “ทันใดนั้นก็มีทูตสวรรค์อีกมากมายประจักษ์มาพลางร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า” (๒) หลังจาก การถูกผจญในที่เปลี่ยวทูตสวรรค์ “มาปรนนิบัติพระองค์” (๓) และในเวลาเข้าตรีทูตที่สวนเกทเสมนี “ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง...มาจากสวรรค์” เพื่อบรรเทาใจพระองค์ (๔) เช้าตรู่วันปัสกา ทูตสวรรค์สององค์ประกาศว่าพระเยซูได้กลับคืนชีพแก่สตรีใจศรัทธา (๕) และเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์พวกท่านก็ปรากฏมาที่นั่นอีกเพื่อให้ความมั่นใจให้แก่บรรดาอัครสาวกกว่าพระองค์จะเสด็จพระองค์จะเสด็จกลับมาอีก (๖)
    ตามแบบฉบับชีวิตของพระคริสต์ พิธีกรรมทั้งครบนั้นจะมีทูตสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะท่าน เป็นผู้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้สมบูรณ์แบบบท “สิริโรจนา” ที่เราร้องกันในทุกวันฉลองนั้นเป็นการร่วมเป็นหนึ่งกับกลุ่มทูตสวรรค์นักร้องที่เมืองเบธเลเฮม ในระหว่างมิสซาเราได้รับการเชื้อเชิญให้ร่วมเสียงกับบทเพลงสรรเสริญของพวกท่านว่า “ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์” (๗) บรรดาทูตสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของ “โลกที่มองไม่เห็น” ซึ่งมีการกล่าวถึงในข้อแรกของบทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า
    ดังนั้นเราจึงเข้าใกล้ “ภูเขาศิโยนและนครแห่งพระเจ้าทรงชีวิต คือนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ซึ่งมีทูตสวรรค์จำนวนเหลือคณานับ” (ฮบ.12:22) เราต้องรักบรรดาทูตสวรรค์ ร้องเพลงสรรเสริญพร้อมกับพวกท่าน (๘)และสวดภาวนาถึงพวกท่าน พวกท่านเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เราเข้าใจตามแบบฉบับของสุนัขจิ้งจอกของแซงต์-เอซุเปรีว่า “สิ่งจำเป็น เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแก่ตาของเรา”


(๑)    ลก.1:26-38        (๒)    ลก.2:13    (๓)    มก.1:13
(๔)    ลก.22:43        (๕)    มธ.28:2-7    (๖)    กจ.1:10-11
(๗)    อสย.6:3 วว.4:8    (๘)    สดด.138:1

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์

สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส "ศาสนบริกรดั้งเดิม" ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 6:24-35) เมื่อประชาชนเห็นว่าทั้งพระเยซูเจ้า และบรรดาศิษย์ไม่อยู่ที่นั่นแล้ว ก็ลงเรือ มุ่งไปที่เมืองคาเปอรนาอุมเพื่อตามหาพระเยซูเจ้า เมื่อพบพระองค์ที่ฝั่งตรงข้าม จึงทูลถามว่า “พระอาจารย์ ท่านมาที่นี่เมื่อไร” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ แต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่ม อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไป...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 1 สิงหาคม “เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด ” (มธ 14 : 16) จงมีที่ว่างเผื่อไว้บนโต๊ะด้วย บทไตร่ตรอง ข้าพเจ้าคิดว่า บทภาวนาก่อนอาหารของคนอเมริกันนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งที่น่าสนใจมาก...
ข้อคิดข้อรำพึง อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ปี B “เราเป็นปังแห่งชีวิต” มีชายขี้เมาคนหนึ่ง เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วย นิสัยชอบดื่มเมามายของเขาทำให้ภรรยาและลูกๆ ต้องทนทุกข์ทรมานมาก เขาใช้เงินทั้งหมดไปกับการดื่ม แต่มาวันหนึ่ง เขาได้ไปฟื้นฟูจิตใจ กลับใจมาเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า และเลิกดื่มอีกต่อไป สองสามเดือนต่อมา ขณะที่เดินไปตามถนน เขาพบเพื่อนที่เคยร่วมวงดื่มกันมาก่อน เพื่อนถามว่า...
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 14:1-12) เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า จึงตรัสกับข้าราชบริพารว่า “คนนี้คือยอห์นผู้ทำพิธีล้างที่กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย ดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้” กษัตริย์เฮโรดทรงสั่งให้จับกุมยอห์นล่ามโซ่และขังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟีลิปพระอนุชา ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับนางมาเป็นมเหสี” กษัตริย์เฮโรดต้องการจะฆ่ายอห์น แต่ทรงเกรงประชาชน เพราะประชาชนคิดว่ายอห์นเป็นประกาศก...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 31 กรกฏาคม “พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเราจะทำกับท่านอย่างที่ช่างปั้นหม้อคนนี้ทำไม่ได้หรือ”...
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 13:54-58) เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมายังถิ่นกำเนิดของพระองค์ ทรงสั่งสอนในศาลาธรรมของชาวยิว...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 30 กรกฏาคม “จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา...
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 11:19-27) ชาวยิวจำนวนมากมาหามารธาและมารีย์เพื่อปลอบใจนางในการตายของพี่ชาย เมื่อมารธารู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังเสด็จมา นางก็ออกไปรับเสด็จ...

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน บิชอปคาทอลิกและเขตปกครอง 11 สังฆมณฑล ในประเทศไทย
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง บิชอปคาทอลิกและเขตปกครอง 11 สังฆมณฑล ในประเทศไทย กิจกรรมที่ 1 แผนที่ ท่านเพียงแต่แตะที่รูปอาสนวิหาร ท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสังฆมณฑลนั้นๆ กิจกรรมที่ 2 เกมจับคู่ 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ 3 เกมตอบคำถาม บิชอป 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย

สุขใจไปกับวันพระเจ้า

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 2 กิจกรรม คือ 1. เกม เรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้อง บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 6:24-35) 2. เกม แฮงค์แมน บทอ่านจากหนังสืออพยพ...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:30-34 กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี B)ออนไลน์
วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:7-13 กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Jesus, the Christ
พระนาม เยซู หมายความว่า “พระเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้น” เป็นพระนามซึ่งทูตสวรรค์คาเบรียลทูลพระนางมารีย์ให้ตั้งเป็นพระนามของพระบุตรของพระนาง พระบุตรของพระเจ้า บรรดาผู้ติดตามพระองค์เพิ่มเติมคำว่า...
Jerusalem
กรุงเยรูซาเล็ม ดังที่รู้จักกันในนามว่า ศิโยน เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของประชากรของพระยาห์เวห์ กรุงเยรูซาเล็ม เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาคริสตชนด้วย เหตุว่าพระเยซูเจ้าทรงเจริญชีวิตเป็นเวลานานที่นั่น...
inspiration
คำว่า การดลใจ หมายความว่า...
incense
กำยานคือ การผสมผสานของกลิ่นหอมและเครื่องเทศซึ่งส่งควันที่มีกลิ่นหอมหวาน ปกติจะใช้กำยานเมื่อมีการสวดภาวนา...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - การภาวนา
มธ. 6:6-7 ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว ปิดประตู อธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่ง แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งจะประทานบำเหน็จให้ท่าน เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา เขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง กจ. 6:4 ส่วนเราจะอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจา รม....
พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์...
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ...

นักบุญโยเซฟ

นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังจะสิ้นใจ
เมื่อเราพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้ว โยเซฟเป็นบุคคลหนึ่งที่สิ้นใจอย่างศักดิ์สิทธิ์ในบรรดาคนเหล่านั้น เราไม่รู้แน่ชัดว่าท่านสิ้นใจเมื่อใด แต่เรารู้ว่ามีใครบ้างที่อยู่เคียงข้างท่าน พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์พรหมจารีย์อยู่เคียงข้างท่าน กุมมือท่านไว้และเตือนใจท่านให้วางใจในพระเจ้า ช่างสงบยิ่งนัก...
นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนผู้ประสบความทุกข์ยาก
บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวัง...

CCBKK Channel

find us on youtube

Facebook CCBKK

ไบเบิลไดอารี่ เดือนสิงหาคม

BD 2021 front re

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พระวาจาแห่งคุณธรรม

jit22

สถิติเยี่ยมชม (22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1639
9231
1639
1639
318031
22385451
Your IP: 34.226.244.254
2021-08-01 05:30

สถานะการเยี่ยมชม

มี 265 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์