อนุญาตให้เปลี่ยนหรือบริจาคอวัยวะทั้งก่อนและหลังความตายหรือไม่

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การทำการทดลองแบบวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ หรือทางจิตวิทยาต่อมนุษย์แต่ละคน หรือต่อกลุ่มคน จะถูกต้องตามศีลธรรมทางกฎหมายเมื่อใด (2292-2295)
จะถือว่าถูกต้องตามศีลธรรมทางกฎหมายเมื่อเป็นการรับใช้ความดีทั้งครบของบุคคลและสังคม โดยปราศจากการเสี่ยงที่ไม่ได้สัดส่วนต่อชีวิตและความสมบูรณ์ครบครันทางกายภาพและจิตวิทยาของผู้รับการทดลอง ซึ่งบุคคลนั้นต้องได้รับการชี้แจงอย่างถูกต้องและได้รับการยินยอม

อนุญาตให้เปลี่ยนหรือบริจาคอวัยวะทั้งก่อนและหลังความตายหรือไม่ (2296)
การเปลี่ยนอวัยวะเป็นที่ยอมรับตามหลักศีลธรรมถ้าเป็นความสมัครใจของผู้ให้และไม่เป็นการเสี่ยงต่อชีวิตของเขา ส่วนการบริจาคอวัยวะหลังจากความตายเป็นสิ่งดีน่ายกย่อง แต่ต้องแน่ใจว่าผู้บริจาคนั้นได้เสียชีวิตแล้วจริงๆ

การปฏิบัติแบบใดถือว่าขัดกับการให้ความเคารพต่อร่างกายของมนุษย์ (2297-2298)
มีดังนี้คือ การลักพาตัวและการกักขังหน่วงเหนี่ยง การก่อการร้าย การทรมาน ความรุนแรงและการทำให้เป็นหมันโดยตรง การตัดหรือย้ายอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของบุคคลออกจะถือว่าถูกต้องตามหลักศีลธรรมต่อเมื่อเป็นการกระทำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อจุดประสงค์การรักษาทางการแพทย์เท่านั้น