วิธีทางการแพทย์แบบใดที่ใช้สำหรับผู้ใกล้สิ้นใจ (2278-2279)
ผู้ป่วยมีสิทธิที่ได้จะรับการรักษาตามปกติโดยไม่ต้องหยุดชะงัก มีสิทธิ์ที่จะใช้ยาบรรเทาความเจ็บปวดที่ไม่ก่อให้เกิดความตาย แต่ปฏิเสธ “การบำบัดรักษาที่โหดร้าย” เช่น การใช้ขบวนการการแพทย์ที่ไม่ได้สัดส่วน และไม่มีความหวังที่มีเหตุผลจะหาย

สังคมต้องปกป้องตัวอ่อนในครรภ์ด้วยเหตุใด (2273-2274)
สิทธิไม่อาจละเมิดได้ต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคนนับตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นองค์ประกอบที่สร้างขึ้นในธรรมนูญของสังคมบ้านเมืองและการตรากฎหมาย เมื่อรัฐไม่กำหนดการให้บริการ สิทธิต่างๆ ของพลเมืองแต่ละคน และโดยเฉพาะของคนที่อ่อนแอกว่า รวมทั้งเด็กที่ยังไม่คลอด พื้นฐานสำคัญของรัฐที่มีหลักฐานบนกฎหมายก็คลอนแคลน

จะหลีกเลี่ยงการเป็นที่สะดุดได้อย่างไร  (2284-2287)
การเป็นที่สะดุดประกอบด้วยการชักนำผู้อื่นให้กระทำความชั่ว หลีกเลี่ยงการเคารพต่อวิญญาณและร่างกายของบุคคล บุคคลใดก็ตามหากมีความตั้งใจที่จะทำให้ผู้อื่นทำบาปหนักถือเป็นการทำบาปหนักด้วย