ความสุขนิรันดรคืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความสุขนิรันดรคืออะไร (1720-1724, 1727-1729)
คือการเห็นพระเป็นเจ้าในชีวิตนิรันดร ในที่ซึ่งเราจะ “เข้ามามีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเป็นเจ้า” (2ปต 1:4) อย่างเต็มที่  เข้าสู่พระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้าและในความชื่นชมยินดีแห่งชีวิตพระตรีเอกภาพ ความสุขนี้อยู่เหนือความสามารถของมนุษย์ เป็นพระพรเหนือธรรมชาติของพระเป็นเจ้าที่ให้เปล่า

เป็นเหมือนพระหรรษทานซึ่งนำไปสู่ความบรมสุขที่สัญญาไว้นั้น ทำให้เราต้องตัดสินใจเลือกทางศีลธรรมอย่างมั่นใจเกี่ยวกับความดีงามของโลก และปลุกเร้าเราให้รักพระเป็นเจ้าเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งปวง