พิธีฝังศพแสดงถึงอะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พิธีฝังศพแสดงถึงอะไร (1684-1685)
แม้ประกอบตามจารีตที่แตกต่างกันตามกรณีแวดล้อม และประเพณีของแต่ละท้องถิ่น พิธีฝังศพแสดงถึงลักษณะปัสกาแห่งความตายแบบคริสตชน ในความหวังที่จะได้กลับคืนชีพ ยังแสดงถึงความหมายของความสัมพันธ์กับผู้ตาย เฉพาะอย่างยิ่งโดยผ่านทางการอธิษฐานภาวนาเพื่อชำระวิญญาณของเขา