การทำกิจใช้โทษบาปในชีวิตคริสตชนจะแสดงออกในรูปแบบใด

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การทำกิจใช้โทษบาปในชีวิตคริสตชนจะแสดงออกในรูปแบบใด (1434-1439)
    การทำกิจใช้โทษบาปแสดงออกได้ในหลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการจำศีลอดอาหาร การภาวนา และการทำบุญให้ทาน  พร้อมกับรูปแบบอื่นๆ ของการทำกิจใช้โทษบาป อาจกระทำในชีวิตประจำวันของคริสตชน โดยเฉพาะในเทศกาลมหาพรตและทุกวันศุกร์ วันแห่งการทำกิจใช้โทษบาป