จะอธิบายถึงความสอดคล้องของการมีอยู่ของนรกกับพระทัยดีอย่างไม่สิ้นสุดของพระเป็นเจ้าได้อย่างไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

จะอธิบายถึงความสอดคล้องของการมีอยู่ของนรกกับพระทัยดีอย่างไม่สิ้นสุดของพระเป็นเจ้าได้อย่างไร (1036-1037)
พระเป็นเจ้าทรงประสงค์ “ให้ทุกคนกลับใจเปลี่ยนวิถีชีวิต” (2ปต 3:9) แต่กระนั้นทรงสร้างมนุษย์ให้มีอิสระและรับผิดชอบ พระองค์เคารพการตัดสินใจของเรา ดังนั้น จึงเป็นมนุษย์เองที่มีอิสระ ได้กันตัวเองออกจากความสนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า

หากในช่วงเวลาใกล้สิ้นใจ เขายังเลือกอยู่ในบาปหนักต่อไป และปฏิเสธความรักที่เต็มไปด้วยพระเมตตาของพระเป็นเจ้า