การพิพากษาเฉพาะแต่ละบุคคลหมายความว่าอะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การพิพากษาเฉพาะแต่ละบุคคลหมายความว่าอะไร (1021-1022, 1051)
เป็นการพิพากษาวิญญาณอันอมตะของแต่ละบุคคลซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนจากพระเป็นเจ้าในทันทีที่สิ้นชีวิต ตามความเชื่อและกิจการงานของเขา

การได้รับค่าตอบแทนนี้ประกอบไปด้วยการเข้าสู่ความบรมสุขในสวรรค์ทันที หรือหลังจากที่ได้รับการชำระอย่างเพียงพอแล้ว หรือจะไปรับการลงโทษตลอดนิรันดรในนรก