บาปประการแรกของมนุษย์คืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บาปประการแรกของมนุษย์คืออะไร  (396-403, 415-417)
เมื่อถูกปีศาจล่อลวง  มนุษย์ชายหญิงคู่แรกยอมให้ความไว้วางใจในพระผู้สร้างของตนตายไปจากหัวใจของพวกเขา  ในความไม่เชื่อฟังนี้พวกเขาต้องการเป็น “เหมือนกับพระเป็นเจ้า”  

แต่โดยปราศจากพระเป็นเจ้าและมิใช่ตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า (ปฐก 3:5) ดังนั้น อาดัมและเอวาจึงได้สูญเสียพระหรรษทาน
แห่งความศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมและความยุติธรรมไปทันที ทั้งสำหรับตัวเขาเองและสำหรับบุตรหลานทุกคนของพวกเขาด้วย