ทูตสวรรค์คือใคร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ทูตสวรรค์คือใคร (328-333, 350-351)
ทูตสวรรค์คือสิ่งสร้างที่เป็นจิตล้วน ไม่มีร่างกาย ไม่อาจมองเห็นได้และเป็นอมตะ ทูตสวรรค์เหล่านี้มีทั้งสติปัญญาและอำเภอใจ เนื่องจากพวกท่านพิศเพ่งพระเป็นเจ้าหน้าต่อหน้าอยู่ตลอดเวลา พวกท่านถวายเกียรติแด่พระองค์ รับใช้และเป็นผู้ถือสารของพระองค์ในการปฏิบัติพันธกิจของพระองค์ให้สำเร็จไปในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น