เหตุใดการเผยแสดงพระนามของพระเป็นเจ้าจึงมีความสำคัญ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เหตุใดการเผยแสดงพระนามของพระเป็นเจ้าจึงมีความสำคัญ (206-213)
ในการเผยแสดงพระนามของพระองค์ พระเป็นเจ้าทรงทำให้เรารู้จักความมั่งคั่งในธรรมล้ำลึกที่ไม่อาจจะเข้าใจได้ของพระองค์ คือ พระองค์ทรงเป็นตั้งแต่กัปกัลย์และตลอดนิรันดร พระองค์ทรงอยู่เหนือธรรมชาติเหตุผลของโลกและอยู่เหนือประวัติศาสตร์ พระองค์ได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดิน ทรงเป็นพระเป็นเจ้าที่ซื่อสัตย์ ทรงประทับอยู่ใกล้กับประชากรของพระองค์เพื่อทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้น ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด “ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา” (อฟ 2:4)

ทรงพร้อมเสมอที่จะประทานอภัย ทรงเป็นจิต อยู่เหนือเหตุผล ทรงสรรพานุภาพ นิรันดร พระบุคคล ทรงความสมบูรณ์พร้อม ทรงเป็นความจริงและความรัก “พระเป็นเจ้าทรงเป็นความสมบูรณ์พร้อมอย่างไม่มีสิ้นสุด ซึ่งทรงเป็นพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์” (นักบุญตูรีบีอูสแห่งมอนเตเนโกร)