เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพญาสามองค์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

a 3prach

ในธรรมประเพณีของศาสนาคริสต์ พญาสามองค์ หรือปราชญ์จากบูรพาทิศ หรือกษัตริย์จากแดนตะวันออก คือกลุ่มบุคคลต่างชาติกลุ่มหนึ่ง และเป็นบุคคลสำคัญ ที่เชื่อกันว่าได้มาเยี่ยม/นมัสการพระเยซูเจ้าหลังจากการบังเกิดของพระองค์ ได้นำของขวัญ อันมีทองคำ กำยาน และมดยอบ มาถวายแด่พระองค์ด้วย ทั้งสามท่านนี้จะปรากฏให้เราได้แลเห็นเป็นประจำอยู่เสมอ เมื่อมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสหรือวันสมภพของพระเยซู

::: อ่านทั้งหมด :::