คริสตชน 3 จำพวก
เป็นคริสตชนแต่ชื่อ
•    เขามีชื่อว่าเป็นคริสตชน แต่ปฏิบัติตัวดังคนไม่มีศาสนา ดำเนินชีวิตราวกับว่าไม่มีพระเจ้า
•    ไม่ใส่ใจว่าพระคริสตเจ้าเป็นใคร ไม่รู้จักคำสอนของพระศาสนจักร คำสอนด้านจริยธรรม หรือว่าไม่ถือตามคำสอนเหล่านี้
•    เป็นทาสของบาป แสวงหาความรื่นรมย์ ทรัพย์สิน อำนาจ
•    ไม่ได้เจริญชีวิตดังผู้ติดตามพระคริสตเจ้า

เป็นคริสตชนบางโอกาส หรือตามฤดูกาล
•    เป็นคริสตชนวันอาทิตย์ หรือเมื่อไปวัด แต่วันอื่นๆ ก็มีชีวิตอีกอย่างหนึ่ง
•    บางคนก็ไปวัดตามเทศกาลฉลองต่างๆ เช่น คริสต์มาส ปัสกา
•    บางคนก็เลือกปฏิบัติคำสอนบางประการของพระศาสนจักร
•    บางคนก็ไม่อยู่กับร่องกับรอย ดูราวกับว่าศรัทธา แต่เจริญชีวิตไร้ศีลธรรม

เป็นคริสตชนที่ปฏิบัติตามความเชื่อ และมีบทบาทในพระศาสนจักร
•    เป็นผู้ที่เติบโตในความเชื่อ
•    เขาอาจเคยเป็น “คริสตชนแต่ชื่อ” หรือ “คริสตชนบางโอกาส” มาก่อน แต่ได้ผ่านประสบการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา
•    ความเชื่อของเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ดำเนินชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง

ที่มา หนังสือคู่มือกิจกรรมฟื้นฟู "ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่"