^Back To Top

 • 1 1
  2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

พระศาสนจักร

Your Place in the Body of Christพระศาสนจักร
    การมีความเชื่อเดียวกัน มีความรักซึ่งกันเละกัน มีความหวังเป็นหนึ่งเดียวกันว่า ผู้เชื่อทุกคนจะได้กลับถึงบ้านนิรันดรของพระเจ้าด้วยกันเหล่านี้คือชีวิตของผู้ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับพระเยซูคริสต์ หลังจากเริ่มทำพันธกิจข่าวประเสริฐ บรรดาสานุศิษย์ในยุคแรกที่ดำเนินชีวิตตามที่กล่าวมาได้รวมตัวกัน และประกาศตัวเป็นพระศาสนจักรของพระคริสต์ คำว่าพระศาสนจักร มาจากภาษากรีกว่า เอลเคเซีย (ekklesia) ซึ่งหมายถึงชุมชนของพระเยซู หรือพระศาสนจักรของพระเยซู และคนเหล่านี้คือผู้ที่พระเจ้าทรงเติมเต็มด้วยพระจิต แล้วศีรษะของคนกลุ่มนี้คือพระคริสต์ มีสัตบุรุษเป็นอวัยวะต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์ โดยมีพระจิตผู้ซึ่งพระเยซูทรงส่งมาตามพระสัญญาเป็นผู้ประสานให้กายนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน และพระศาสนจักรของพระคริสต์นี้เป็นประชากร หรือชนชาติใหม่ในพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งชีวิตของพระศาสนจักร

สรุปก็คือ หลังจากความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซู ชนชาติที่มีคุณค่าสมควรแก่การเป็น “ชนชาติของพระเจ้า” ไม่ใช่มีแต่อิสราเอลเท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่มของสัตบุรุษจากทุกชนชาติหรือประชากรใหม่ที่บังเกิด โดยพันธสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติโดยทางพระเยซู เป็นกลุ่มชนซึ่งพระเยซูทรงซื้อคืนจากการเป็นทาสของบาป และเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยพระจิต ทุกชีวิตที่เป็นชนชาติใหม่เหล่านี้ เป็นบุตรของพระเจ้า เป็นผู้ซึ่งพระองค์ทรงปลดปล่อยให้เป็นไทแล้ว และแต่ละคน “มีความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรี และกิจการเดียวกัน” (สภาสังคายนาวาติกันที่ 2)
    หัวใจของพระบัญญัติที่ชนชาติใหม่นี้ยึดถือคือ หลักคำสอนของพระเยซูที่ว่า “จงรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน” (ยอห์น 15:12) เมื่อ ใดที่พวกเขาชุมนุมกันเพื่อประกาศความเชื่อ เสริมสร้างเลี้ยงดูความรักและบำรุงรักษาความหวังใจซึ่งกันและกัน เมื่อนั้นคือเวลาที่พระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสต์บังเกิดเป็นจริงขึ้น ถึงแม้ว่าในการชุมนุมนั้นจะมีผู้คนเพียงน้อยนิด นี่ก็เป็นการเกิดขึ้นจริงของพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่มีพระเยซูประทับอยู่ด้วย เพราะพระเยซูทรงสัญญาว่า “ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา” (มัทธิว 18:20)

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8550
11922
57043
20472
390163
17080235
Your IP: 34.239.172.52
2020-04-02 19:19

สถานะการเยี่ยมชม

มี 223 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk