foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
14565
30855
163054
641934
596667
16061779
Your IP: 35.172.195.82
2020-01-25 12:22

สถานะการเยี่ยมชม

มี 670 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Jesus gave peter the keys of the kingdom of heaven

พระเยซูทรงมีชีวิตอยู่ท่ามกลางเรา
    พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนชีพและทรงส่งพระจิตให้แก่เราเพื่อจะรวบรวมบุตรทั้งหลายของพระเจ้าที่กระจัดกระจายไปนั้นให้เข้าเป็นเป็นพวกเดียวกัน (ยอห์น 11:52) และพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพทรงสั่งไว้กับอัครสาวกอย่างนี้ว่า “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ ให้มาเป็นศิษย์ของเรา...เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มัทธิว 28:19,20) ในการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย พระเยซูทรงสวดภาวนาเพื่อการนี้ว่า “ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนามิใช่สำหรับคนเหล่านี้เท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้าผ่านทางวาจาของเขาด้วย ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับพระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และในข้าพเจ้า โลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา พระสิริรุ่งโรจน์ที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้ให้กับเขา เพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกัน ข้าพเจ้าอยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ข้าพเจ้าอยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์ โลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา และพระองค์ทรงรักเขาเช่นเดียวกับที่ทรงรักข้าพเจ้า” (ยอห์น 17:20-23)

เมื่อพระเยซูตรัสว่า “ข้าพเจ้าอยู่ในเขา” พระองค์ทรงกลับคืนชีพและทรงมีชีวิตอยู่ท่ามกลางเราตามที่ตรัสไว้ โดยทรงเติมเราให้เต็มด้วยพระจิต และนี่แหละคือพระคุณอันไม่มีขีดจำกัดที่พระเจ้าประทานให้แก่ผู้คนในยุคพันธสัญญาใหม่ พระเยซูตรัสว่า “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:23) พระเจ้าประทานพระองค์เองแก่เรา เหนือสิ่งอื่นใดเราได้เป็นบุคคลในครอบครัวของพระองค์ เป็นบุตรของพระเจ้าพระบิดา เป็นพี่น้องกับพระเยซู เป็นอวัยวะในพระกายพระเยซู เป็นพระวิหารของพระจิต ชีวิตใหม่ที่มนุษย์ได้รับมาจากพระเยซู และจากการเสด็จมาประทับของพระจิต