foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9064
18258
92998
376752
436281
14687541
Your IP: 18.204.56.104
2019-11-22 16:50

สถานะการเยี่ยมชม

มี 152 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

teachingพระเยซูทรงสอนอะไร? CCC 541-545; 551-553; 563; 567
พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว  คำว่า พระอาณาจักรของพระเจ้า (หรือแผ่นดินของพระเจ้า) อ้างถึงความรับผิดชอบของพระเจ้าที่มีต่อเราอย่างเต็มที่   หมายความว่า พระประสงค์ของพระเจ้าได้ถูกกระทำแล้วบนโลกดังที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นในสวรรค์  หรือกล่าวได้ว่า ความยุติธรรม สันติสุขและความรักของพระเจ้ากำลังช่วยรวมบรรดาเด็กของพระเจ้าไว้ ณ ที่นี้ บนโลก  โดยพระเยซูเองทรงเป็นผู้พาเข้ามาในพระอาณาจักร  การรักษาของพระองค์ทั้งด้านร่างกาย, อารมณ์ และจิตวิญญาณ เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งของพระอาณาจักร  แม้ว่าพระอาณาจักรเริ่มขึ้นอย่างเล็กๆและพบกับการต่อต้าน  มันก็เติบโตขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้  และยังเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติทั้งมวลอย่างต่อเนื่อง

พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรัก  พระเยซูทรงสอนว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรักอันอ่อนโยนและวิเศษเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์  เราสามารถเข้าใกล้พระเจ้าด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเต็มที่ เพราะพระเจ้าจะทรงจัดหาสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตให้เรา และทรงตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดของเรา
พระเจ้าทรงเมตตากรุณา  พระเยซูทรงประกาศว่า พระเจ้าทรงอภัยบาปทั้งมวล เพราะพระเจ้าทรงให้อภัยอย่างยิ่ง  เราจึงควรเป็นประชากรที่มีความสุขและร่าเริงยินดี  พร้อมกับเลียนแบบพระบิดาโดยการให้อภัยแก่ผู้คนที่ทำให้เราเจ็บปวด
ความรักของพระเจ้าเพื่อทุกคน  พระอาณาจักรของพระเจ้าเปิดต้อนรับทุกคน  มันเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่ได้มาฟรี  เราไม่สามารถหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรง  เราแสดงความสำนึกบุญคุณเมื่อเรารักผู้อื่น  พระเยซูทรงสอนว่า ความรักพระเจ้าและความรักเพื่อนบ้านเป็นหนึ่งเดียว  แล้วใครคือเพื่อนบ้านของเรา?  ทุกคน, แม้กระทั่งคนแปลกหน้าและศัตรูของเรา
การสำนึกผิดและการเลียนแบบพระเยซู  ถ้าเราต้องการเข้าสู่พระอาณาจักร  เราต้องหันหนีจากบาปของเราและตั้งใจทำแบบพระเยซู  เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า และมาเป็นศิษย์ของพระองค์  เราต้องเป็นแสงสว่างส่องโลก โดยการยอมให้องค์พระผู้เป็นเจ้าส่องแสงผ่านเรา ทางการดำเนินชีวิตที่มีความเมตตากรุณา   สิ่งใดที่เราทำให้แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะ “ผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในบรรดาคนเหล่านี้” เท่ากับว่าเราทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา  พระเยซูทรงสัญญาว่า  พระองค์จะอยู่กับเราจนกระทั่งสิ้นยุค  พระองค์ทรงส่งพระจิตผู้ทรงรวมกับเราด้วยความรักเพื่อพระบิดาและพระบุตร อีกทั้งเพื่อพี่น้องชายหญิงของเราทั้งหมด  พระจิตผู้ทรงเป็นพระเจ้าทรงชีวิตซึ่งอาศัยอยู่ภายในเรา ทรงแนะนำเรา, ทรงทำให้เราเข้มแข็ง, และทรงทำให้เราศักดิ์สิทธิ์ขณะที่เราพยายามดำเนินชีวิตเลียนแบบองค์พระผู้เป็นเจ้า
การยอมรับพระเยซูต้องยอมรับไม้กางเขน  การติดตามพระเยซูเข้าสู่พระอาณาจักรหมายถึง การทำตามความประสงค์ของพระเจ้า   การทำตามความประสงค์ของพระเจ้าต้องใช้การปฏิเสธตนเองและการเสียสละ  แต่พระเยซูทรงสัญญาว่าเราจะมีส่วนร่วมในความสงบสุขและความร่าเริงยินดีอันเนื่องจากการกลับคืนชีพด้วย  วิถีชีวิตที่เป็นการบริการหมายถึง การตายต่อความเห็นแก่ตัว, แต่นำไปสู่วิถีชีวิตที่ร่าเริงชั่วนิรันดร์